Diensten zondag 11 juli
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, belijdenisdienst
18:30 uur: Ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 150: 1, nm. Psalm 108: 2.
Kinderoppas: Aline Brouwer, Nienke Spuijbroek en Minke Treffers
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: HGJB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Beeld en geluid
Diensten zondag 18 juli
09:30 uur: Ds. G. Boer, Rhenen
18:30 uur: Ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 108: 7, nm. Psalm 109: 16.
Kinderoppas: Sanne Bogers, Sifra Spuijbroek en Carlijn van den Berg
Kindernevendienst: groep 1 – 4
Collectes: 1e collecte: IZB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat
Diensten zondag 25 juli
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, doopdienst
18:30 uur: Ds. M. Noorderijk, Zetten-Andelst
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 116: 11, nm. Psalm 109: 18.
Kinderoppas: Arianne Bossers, Marga Schouten en André Faro
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Project 10 27 Nederland, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Doopdienst:
D.V. zondagmorgen 25 juli wordt de doop bediend aan Zoë Adriana Jojanneke (Zoë) van Overdijk, dochter van Maikel en Edith en aan Puck Johanna Stijntje (Puck) Veldsink, dochter van Leendert (LC) en Agnes. Zoë werd op 9 maart al geboren en is het zusje van Fay. We leven met hen als gezin, maar ook met hun familie (in onze gemeente oma Gerda) mee naar de doopdienst. Puck werd geboren op 25 maart. Leendert en Agnes hebben een klushuis en wonen nu in bij de ouders van Agnes in Kaatsheuvel. Via de verhuizingen is Leendert (zoon van Henk en Stienie) ingeschreven geraakt in de buurgemeente te Capelle. Leendert en Agnes willen echter in onze gemeente gaan meeleven. De achterliggende tijd, kerkelijk (beperkingen in de kerkgang) en privé (verhuizen, klussen, zwangerschap, bevalling, en gezondheidsklachten daarna), heeft daarbij niet geholpen. Wat dat betreft gaat voor Leendert en Agnes de doopdienst een startmoment zijn. We hopen dat ze zich opgenomen zullen weten. We leven met hen en ook met hun ouders mee naar de doopdienst. Het is een moment om God dank te zeggen voor alle zegeningen. Hij is het die mensen in trouwe liefde aan elkaar verbindt. Hij is het die leven geeft. Hij is het die ons redt, aangezien wij het zonder Hem niet redden (“allerlei ellende”). Die dank willen ze als ouders zichtbaar maken door een kindje bij de HEERE te brengen. Daarnaast wil de HEERE zichtbaar maken hoezeer het Zijn verlangen is dat ook Zoë en Puck Hem hun hemelse Vader zullen noemen. Hij verklaart hen Zijn verbondenheid met hen.
Belijdenisdienst:
Zondagmorgen 11 juli zal Dianne (D.A.) Bogers, haar ja-woord uitspreken in antwoord op het ja-woord van Onze Vader. We zijn dankbaar dat deze dienst nu alsnog plaats mag vinden. Een hoogtepunt voor de gemeente! Zeker ook een hoogtepunt voor haar ouders Simon en Jolanda, haar broer Tom, haar vriend Simon, en haar grootouders. We hopen dan ook dat iedereen zoekt naar manieren om mee te leven. We zien uit naar deze dienst met het verlangen om de HEERE groot te maken. Gedenk dit alles in uw gebed. We hopen dat zij die nog geen belijdenis deden door deze dienst zichzelf zullen bevragen, om zich dan aan te melden voor de catechese voor D.V. komende seizoen. Dat opgeven kan nu al (tot eind augustus). Als je vragen hebt of wilt overleggen dan kan je altijd terecht bij Ds. van Wijk.

Van de kindernevendienst:
Zondag 11 juli: Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over waarom Jezus naar de wereld gekomen is: om de mensen weer dichter bij God te brengen. Op deze zondag staat Johannes 7:53-8:11 centraal: er wordt een vrouw bij Jezus gebracht die iets verkeerds heeft gedaan. Zit je in groep 1-4? Dan hopen we jullie weer te zien op de KND!
Zondag 18 juli: Deze zondag horen jullie het laatste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over waarom Jezus naar de wereld gekomen is: om de mensen weer dichter bij God te brengen. Op deze zondag staat Johannes 9:1-7 centraal: Jezus zorgt dat een blinde man kan zien.
Zondag 25 juli: Deze zondag starten we met eerste van een blok met drie verhalen over de profeet Daniël. Op deze zondag staat Daniël 1:1-20 centraal: Daniël en zijn vrienden blijven trouw aan Gods regels, ook aan het hof van de koning van Babylonië.
Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Verlof en vervanging:
Gedurende de zomervakantie hebben zowel Ds. Van Wijk, als ook onze pastoraal werker, Arjan Noorland, enkele weken verlof. Vanaf zondag 25 juli heeft Ds. van Wijk verlof. Tot 30 juli is Arjan Noorland beschikbaar voor het pastoraat. Van 31 juli tot en met 22 augustus kunt u met pastorale vragen terecht bij scriba Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl) en ouderling Peter Nieuwkoop (voor wijk Noord): 0416-441014 (p.h.nieuwkoop@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor de genoemde wijk, maar nemen ook elkaar waar, bij afwezigheid van één van beide. Vanaf 23 augustus kunt u voor pastoraat weer terecht bij Arjan Noorland. Ds. Van Wijk zal D.V. 26 augustus weer beschikbaar zijn voor het pastoraat.
Vanuit de Diaconie:
Collecten:
Zondag 11 juli – HGJB: missionair jeugdwerk, ik deel mijn geloof
De rijkdom van het Woord is bedoeld om uit te delen en door te geven. Maar hoe doe je dat? Geloven is niet meer vanzelfsprekend en jongeren zijn gevoelig voor de mening van leeftijdsgenoten. Daarom helpt de HGJB jongeren hoe zij hun geloof bespreekbaar kunnen maken. De manier waarop is vaak bepalend voor hoe het ontvangen wordt. De HGJB ontvangt geen subsidie voor het ontwikkelen van aansprekende materialen en evenementen. De helft van de benodigde inkomsten komt uit verkopen van producten. Voor de andere helft zijn ze afhankelijk van giften, collecten en sponsoring.
Zondag 18 juli – IZB: CRUX Rosmalen (gekoppeld aan zendingsbussen)
Het vormen van een geloofsgemeenschap waarvan Jezus Christus de crux is. Dat is de missie van CRUX, de pioniersplek in De Groote Wielen in Rosmalen. Ds. Wolter Stijf en zijn vrouw kwamen hier in 2018 wonen met het verlangen om, in navolging van Jezus, dienend aanwezig te zijn in de wijk.
Met begeleiding van de IZB is er sindsdien een netwerk gevormd en vinden er allerlei activiteiten plaats. Onder de titel ‘kijken in de ziel’ kan men deelnemen aan open gesprekken over het leven, over geloof en over God. Onder de titel ‘sterke verhalen’ worden Bijbellezingen gecombineerd met mooie muziek en is er ruimte voor ontmoeting. Verder zijn er activiteiten rondom de christelijke feestdagen, naailessen en taallessen. En natuurlijk – een vast onderdeel van een pioniersplek – kunnen mensen aanschuiven bij een maaltijd.
Binnenkort wil men onder meer ook een Alpha-cursus geven en een zogeheten Kliederkerk organiseren. Dit concept heeft al op veel plaatsen zijn waarde bewezen: kinderen én hun (groot)ouders kunnen spelenderwijs kennismaken met de Bijbel. Echt een gezinsactiviteit dus. In aansluiting daarop hoopt het pioniersteam ook op andere momenten samenkomsten te houden. Zodat inwoners van De Groote Wielen weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en verlegenheid, en gaan ontdekken wie God ook voor hen wil zijn!
Zondag 25 juli – Project 10 27 Nederland: praktische hulp in Rotterdam-Zuid. Licht op Zuid (LoZ) is een multiculturele nieuwe geloofsgemeenschap in Rotterdam-Zuid. Het is een warme, kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. Een belangrijk onderdeel van het werk van Licht op Zuid is diaconale hulp. Waar ze destijds startten als geloofsgemeenschap voor wijkbewoners, zijn ze inmiddels uitgegroeid tot een groter wijkinitiatief met veel sociaal maatschappelijke activiteiten.
Giften:
Ds. van Wijk ontving € 50 voor het CVK. Hartelijk dank hiervoor.

VBK:
In de laatste week van de zomervakantie is er weer VBK! Het thema is ‘Hallo Contact’ en dat is iets waar we allemaal weer naar uitzien: contact met elkaar! Het laatste jaar is het soms best moeilijk geweest om met elkaar af te spreken, om echt contact te maken, maar we kunnen altijd contact maken met God. Hoe dan? Dat willen we vertellen tijdens de VBK, door de Bijbelverhalen, door te zingen, de poppenkast en nog veel meer. De VBK zal ’s ochtends online uitzenden vanuit de kerk. Op woensdag- en donderdagmiddag wordt er een spel georganiseerd. Vrijdagavond is er een bijeenkomst met theatergroep Onwijz en zondagochtend is de afsluitende dienst in de kerk. Doe jij ook mee? Gezellig!

VBK-medewerkers gezocht:
Op woensdagmiddag 1 september wordt er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op het Molenplein een spel georganiseerd, waarvoor nog medewerkers worden gezocht! Wil je meedoen en het echte VBK-gevoel ervaren, geef je dan op via vbk@hervormd-sprang.nl.

VBK+:
Op 1, 2 en 3 september organiseert de VBK+ weer drie toffe avonden. Woensdag-, donderdag- en vrijdagavond worden er gave, spannende en gezellige spellen gespeeld op verschillende locaties in Sprang. Ben jij in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar dan ben je van harte welkom met je vrienden en vriendinnen. Op woensdag- en donderdagavond ben je welkom in het Jeugdcentrum. We starten deze avonden om 19:00 uur, maar de deuren openen al om 18:45 uur. Op vrijdag ben je op een andere locatie welkom (deze wordt later bekend gemaakt) om 20:00 uur en zal de avond duren tot 00:00 uur. Zien we jou met je vrienden en vriendinnen 1, 2 en 3 september? Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 29 juli 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 26 juli om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . LET OP: de Voetius die op 29 juli verschijnt is weer voor 3 weken i.v.m. de vakantieperiode.

Bericht van Ds. Van Wijk:
Zondagmorgen een belijdenisdienst, twee weken later een doopdienst, pasgeleden een bevestigingsdienst, maar… ook diverse afscheidsdiensten. Veel rijke momenten vol dankbaarheid, maar ook verdriet. Maar… wat was het goed om daarbij om je heen te kijken, in dat kerkgebouw. We trekken ons op aan elkaar! Als je aarzelt om weer te komen: probeer het! Zondagavond is het voorlopig de laatste keer dat we stilstaan bij Prediker. De week daarop hopen we stil te staan bij de bede “Uw Naam worde geheiligd”. Bijna een jaar geleden schreef ik: “Wat zal deze periode gedaan hebben met onze relatie tot de gemeente en tot de kerkdiensten? Sommigen zijn daar ongerust over. We mochten zondag merken hoe goed het weer is om toch weer echt samen te komen. Dat gunnen we iedereen opnieuw! En toen was de zomervakantie daar alweer. Het valt wat ongelukkig samen. Ook voor mij is dat het geval. Ik zal er een flink aantal weken niet zijn voor de gemeente. Dat is zowel nodig (het is voor iedereen een intensieve periode geweest) als lastig (ook al weet ik dat verstandelijk dat ik zeker niet onmisbaar ben).” Nu een jaar later zijn we bijna op hetzelfde punt. Inderdaad: opnieuw vakantietijd. Net nu we weer met meer samen kunnen komen en er ook weer enige zang mogelijk is. De ongerustheid… hoe is het daar mee? Ik zie gelukkig weer steeds meer gezichten. Verlof hebben… ook daar heerst weer hetzelfde gevoel. We wensen allen een goede vakantietijd. Hopelijk mag het voor velen een tijd zijn om op te ademen, ook in het contact met de HEERE. Allen een hartelijke groet, en Gods zegen, Ds. E. van Wijk.

Ten slotte:
Een hartelijke groet aan de gehele gemeente, in het bijzonder aan al onze zieken en hun mantelzorgers en degene die de pijn, verdriet om het gemis van een geliefde dagelijks ervaren. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.