Diensten zondag 10 juli: digitaal/kerkdienst-volgen
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, DoopdienstHier vind u de liturgie voor de doopdienst. 
18:30 uur: Ds. A.J. Mouw, Aalburg
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 100: 1 en 4, nm. Psalm 141: 1 en 2.
Kinderoppas: Marjon Kerstens, Nienke Spuijbroek, Daniël Mewis
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Zondagmorgen wordt de heilige Doop bediend aan Feline Kerstens en Tobias Lam. Een prachtig moment voor de gemeente, voor hen als gezinnen met hun geliefden. Een prachtig moment voor onze Hemelse Vader. We hopen in de dienst stil te staan bij enkele verzen uit Galaten 3 en 4.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de eerste van een blok met vijf teksten over Jakob. Jakob is de zoon van Isaak en Rebekka, en de kleinzoon van Abraham en Sara. Hij is de derde stamvader van het volk van Israël. Op deze zondag staat Genesis 25:19-34 centraal: de geboorte van Jakob en Ezau. Groetjes! Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Ontvangen tijdens bezoek:
Pastoraal medewerker Arjan Noorland ontving € 10,- en € 20,- voor het orgelfonds. Truus Verduijn ontving tijdens een HVD-bezoek € 10,- voor het Jeugdcentrum. Hartelijk dank!

Nieuwsbron:
De tweede Nieuwsbron van dit jaar zal rond 15 juli verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m vrijdag 8 juli via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Uit de studeerkamer:
Wat fijn om afgelopen zondag weer gevoed te worden! We zijn dankbaar dat er velen waren, ook in de avonddienst. Tegelijk mistten we met name in de morgen nogal wat mensen. Een behoorlijk deel zal in Waspik geweest zijn. We leven als gezin toe naar deze zomer. In de vorige nieuwsbron kon, en in de komende kunt u daarover meer lezen. Voor hen die op vakantie gaan, en voor hen die achterblijven, Gods zegen toegewenst!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 14 juli kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 11 juli om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
De Psalm waar we zondagmorgen mee mogen beginnen nodigt ons uit om verblijd te zijn als we godvruchtig worden opgewekt om naar de kerk te gaan. Kom, nodig andere in uw en jouw omgeving uit om zo samen naar Gods huis te gaan. We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder hen die een weg gaan van steeds maar inleveren en zij die een geliefde moeten missen. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.