Diensten zondag 12 september
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, voorbereiding viering heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. J.C. van Trigt, Ameide
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 150: 1, nm. Psalm 117.
Kinderoppas: Anita Bogers, Mirthe Bogers, Anthe Treffers
Kindernevendienst: groep 1 – 6
Collectes: 1e collecte: Project 1027 Slowakije: hart voor Roma, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Zondagmorgen hopen we ons voor te bereiden op het heilig Avondmaal. De Gastheer heeft aangegeven: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten”. (Lukas 22:15). D.V. zal in de avondmaalsdiensten worden stilgestaan bij Psalm 34. We hopen D.V. 19 september op dezelfde wijze als vorige keer Avondmaal te vieren. Vanwege het aantal bezoekers in de dienst denken we dat een extra dienst in de middag niet nodig zal zijn. Wel zullen we weer in de ochtend- en avonddienst het brood en de wijn op de zitplaats ontvangen van de diakenen die rondgaan. In aanloop naar de viering van de Maaltijd van de Heere is er gelegenheid tot Censura Morum. Indien u daar gebruik van wil maken, dan dit graag per omgaande kenbaar maken bij Ds. van Wijk of bij de scriba, broeder Jan Lam. Gezegende diensten toegewenst.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over het Joodse meisje Ester dat haar volk van de ondergang redt. Op deze zondag staat Ester 2:1-18 centraal: Ester wordt koningin van het Perzische rijk. Tot zondag,
Groetjes, Leiding KND

Catechese:
Over een paar weken start de Catechese weer, na een bijzonder seizoen wat deels online heeft plaatsgevonden gaan we weer fysiek bij elkaar komen! Let op! dit seizoen iets andere tijden. Op iedere week maandagavond de 12+ (12-13 jaar van 19:00-19:45 en 14-15 jaar van 20:00-20:45). Op dinsdagavond de 16+ (t/m 21 jaar) en de 22+ (als je 22 bent of ouder) de ene week (aanvang 20:00 uur), en de andere week de JV (ook vanaf 16) op dezelfde tijd en ook op dinsdag. Locatie blijft ongewijzigd, jullie zijn van harte welkom in het Jeugdcentrum in Sprang. De startavond voor de 12+ is maandag 27 september en voor de 16+ dinsdag 28 september. Geef je uiterlijk maandag 20 september op via je mentor of via www.hervormdsprang.nl, voor vragen: h.a.raamstijn@hervormd-sprang.nl. Namens de mentoren van het catechese team; van harte welkom!

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 Slowakije: hart voor Roma. Overal in Europa wonen Roma. Velen kijken op hen neer. De relatief kleine kerk in Slowakije wil er voor hen zijn en wil projecten voor hen opzetten. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het dagelijks levensonderhoud, plekken van ontmoeting, dagopvang voor tienermoeders en kinderkampen. Hiervoor is een financieringsfonds in het leven geroepen. U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving de volgende giften; 1x € 6, 1x € 20 en 1x € 50 voor het CVK en 1x € 300 voor de bidstond collecte van het CVK. 1x € 20 voor de Diaconie. Ds. Van Wijk ontving €50 voor het CvK. Hartelijk dank voor deze gaven.

Startweekend:
Het startweekend hopen we dit jaar te houden op 25 en 26 september. Er wordt nog hard gewerkt aan een programma. Binnenkort volgt daar meer informatie over. We zijn nog op zoek naar mensen die mee willen helpen. Lijkt je dat leuk, stuur dan een mailtje naar MT@hervormdsprang.nl.

Open Monumentendag 11 september 2021 in Sprang:
De Nederlands Hervormde kerk van Sprang, rolstoeltoegankelijk, is op zaterdag 11 september van 10.00 u. tot 16.00 u. open voor bezichtiging. Het kerkgebouw is een cultuur-historisch monument, maar ook het interieur mag bijzonder genoemd worden. Er zijn diverse secco ’s te bewonderen, waarvan de secco, genaamd de Man van smarten, uniek is in Nederland, ja zelfs in West-Europa. In het koor is het enige gebrandschilderde raam (Jezus is de goede Herder) te bewonderen. Centraal opgesteld in de kerk staat de avondmaalstafel, vol met symboliek van geloof, hoop en liefde. In de consistorie van de kerk wordt een power-point presentatie gegeven over de geschiedenis van het gebouw, de predikanten en de kerkgangers. Het Houben-orgel, sinds enkele jaren gerestaureerd, is een lust voor het oog en zeker voor het oor. Tijdens de openstelling van het kerkgebouw zullen enkele mensen hun muzikale talenten, zowel vocaal als instrumentaal, ten gehore brengen. ’s Morgens is het mogelijk de toren te beklimmen met als beloning een schitterend uitzicht over de kern van Sprang en wijde omgeving. Koffie en thee zijn in de kerk verkrijgbaar.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 16 september 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 13 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
De eerste schoolweek zit er weer op. En daarmee hopen we dat er weer rust en structuur komt in menig gezin. Voor vele andere is en blijft het stil in huis. Geen antwoord of klankbord. We groeten de gehele gemeente. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.