Diensten zondag 29 januari: kerkdienst Hervormd-Sprang digitaal
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, dienst kerk, school en gezin
18:30 uur: Ds. M. A. Kuyt, Wijk
Zingen voor de dienst: vm. OTH 380, nm. Psalm 5: 12.
Kinderoppas: Marieke van Raamsdonk, Renske Nieuwkoop, Daan Rozenbrand
Kindernevendienst: Geen KND
Collectes: 1e collecte: Stichting Hart voor Kinderen , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Bij de diensten:
We kijken terug op een bijzondere dienst waarin Marcel Hoevenaar, onder handoplegging, in het ambt van diaken is bevestigd. We danken de gemeente voor haar getoonde betrokkenheid. Zondagmorgen wordt de kerk – school – gezinsdienst gehouden. De kerk, de christelijke scholen en veel gezinnen in Sprang doen hieraan mee. We staan stil bij het thema “de vreemdeling in de Bijbel”. Kom jij dan ook samen met je ouders en grootouders naar de kerk om 9:30 uur?
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Deze zondag heeft de kerkdienst als thema, Kerk, School en Gezin. Daarom vervalt de kindernevendienst deze zondag Groetjes, Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecte: Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Hart voor Kinderen. Deze stichting is een christelijk-, internationaal kinderfonds, dat in 2008 in Nederland is opgericht. Stichting Hart voor Kinderen geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Het hart van hun missie en de kern van hun activiteiten is de opvang van verlaten- en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst. Dat doen ze op drie manieren: hulp aan gezinnen, hulp aan kinderen en eenmalige hulpacties. Hulp aan gezinnen: Het plaatsen van verlaten kinderen én een pleegmoeder/-ouders in huizen om een zo normaal mogelijk gezinsleven te leiden. Daarbij ondersteunen ze zowel de kinderen als de pleegmoeder/-ouders. Dit zorgmodel heeft de voorkeur. Hulp aan kinderen: Daar waar hulp aan gezinnen niet mogelijk is worden kinderen op een kostschool geplaatst, waar ze een volledige verzorging ontvangen. Eenmalige hulpacties: Naast structurele hulp, voeren ze ook regelmatig acties voor bijvoorbeeld wasbaar maandverband voor jonge meisjes, matraspakketten of een waterpomp. Zo werken ze: Snelle effectieve hulp, Snelle meetbare impact, Hulp bij zelfredzaamheid, Geen dure transporten, Hulpgoederen worden ter plaatse gekocht, Samenwerking met lokale gescreende organisaties, Ongesalarieerde directeur, Geen dure organisatie of dure kantoren. Helpt u mee?
Ontvangen:
Nel Maijers ontving € 10,- voor de kerstattenties. Hartelijk dank!

Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden november en december het mooie bedrag van € 665,- opgebracht (via bank en envelop)

Actie Kerkbalans 2023:
Afgelopen week is de Actie Kerkbalans van start gegaan en vele vrijwilligers hebben de enveloppen bij u bezorgd en zullen de antwoordenveloppen deze week bij u opgehaald hebben. Als de ophaler u niet thuis treft, ontvangt u een kaartje. Wilt u de antwoordenvelop dan uiterlijk vrijdag 27 januari bezorgen op het daarop vermelde adres? Hebt u geen envelop ontvangen en wilt u wel graag een bijdrage doen? Dat kan door uw bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters o.v.v. Actie Kerkbalans. U vindt het nummer op de website onder digitaal-collecteren/. Via deze weg willen we u allen alvast hartelijk dank voor uw bijdragen! Dan nog een mededeling voor de vrijwilligers: in de instructies staat dat u de enveloppen in dient te leveren op vrijdag 28 januari in het Jeugdcentrum, dit moet uiteraard vrijdag 27 januari zijn tussen 19 en 20 uur. Ook onze vrijwilligers zeggen we heel veel dank dat ze, ondanks de weersomstandigheden, hun onmisbare inzet hebben getoond!

Ontmoetingsavond:
Aanstaande woensdag 1 februari is iedereen van harte welkom bij de ontmoetingsavond in het Jeugdcentrum. Thema; ‘Hoopvol leven’. Met; Els van Dijk, voormalig hoofd van de Evangelische Hogeschool en veelgevraagd gast bij o.a. Groot Nieuws Radio en Opwekking. Inloop 19.30u, aanvang 20.00u.

ZAAC:
Hoi allemaal! Komende zaterdag is het weer ZAAC! Het Honk gaat open om 19:45 en om 20:00 gaan we van start! Meer info volgt in de groepsapp. Nemen jullie gezellig jullie vrienden en vriendinnen mee? Gezellig! Tot zaterdag. Groetjes, de leiding

Kopij Voetius:
Voor de editie van 2 februari 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 30 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Geloven is een voortdurende activiteit van vertrouwen op Gods belofte. Afgelopen zondag werd ons gewezen op Gods belofte aan Abram: “Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot.” Daarbij werd verwezen naar onze loonstrook waar genoeg op staat om van te leven en uit te delen. Abram geloofde deze woorden. Wij mogen elke zondag 2x naar de kerk om te horen wat er op onze loonstrook staat. Geloven wij dat ook? Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk in het bijzonder de zieken en zij die een moeilijke weg gaan. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.