Diensten zondag 10 oktober
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 118: 10, nm. Psalm 12.
Kinderoppas: Anita Bogers, Thijs Roubos, Giliam Haverhals
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten
Eerder waren we al begonnen met het stilstaan bij het “Onze Vader”. Zondag hopen we daar mee door te gaan. Mattheüs 6 vers 10 staat dan centraal in beide diensten.

Van de kindernevendienst
Beste kinderen, deze zondag is de tweede van een blok met vijf teksten over de terugkeer van de Judeeërs uit Babylonië en de herbouw van de tempel en Jeruzalem. Op deze zondag staat Haggai 1:1-15 centraal. Tot zondag. Groetjes, Leiding KND

Koffiedrinken zondag 10 oktober
Heeft u het koffiedrinken na de kerk ook zo gemist? Na de kerkdienst a.s. zondagochtend is er weer koffie, thee of iets fris voor wie dat wil. Fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten of even na te praten over de dienst. Iedereen is van harte welkom in het Jeugdcentrum naast de kerk. We houden ons aan de corona-maatregelen daarom is aanmelden nodig. Dit kan via de website Hervormd-Sprang t/m 9 oktober of telefonisch bij Lia Visser 0416-272554. Graag tot dan, de Zendingscommissie!

Doopdienst
D.V. zondagmorgen 17 oktober wordt de doop bediend aan Jort Willem (Jort) Haverhals, zoon van Stefan en Anette en het broertje van Floor, aan Linde Jacoba Elisabeth Gerritje (Linde) Schouten, dochter van Joost en Marga en het zusje van Abel, en aan Koen Arnoldus Hemmo (Koen) Hoevenaar, zoon van Marcel en Haggith. We leven met de gezinnen mee, en met hun geliefden, in het bijzonder de grootouders. Opnieuw wil de HEERE zichtbaar maken hoezeer het Zijn verlangen is dat ook Jort, Linde en Koen Hem hun hemelse Vader zullen noemen. Hij verklaart hen Zijn verbondenheid met hen. Voor de ouders geldt dat ze hun kindje toevertrouwen aan Zijn zorg. We zien er naar uit.

Vanuit de Diaconie
Giften:
Diaken Wim Faro ontving een busje met collectemunten inhoud € 62,50. Dit is als volgt verdeeld € 25 Diaconie en € 37,50 voor het CVK. Hartelijk dank hiervoor.

Vanuit het CvK
Opbrengst collecten en giften september 2021:
Via de bank is er in september een totaalbedrag van € 1.820 ontvangen aan collectes en giften. Via de ‘collectezak’ op de website is € 2.872 ontvangen. Hiervan is € 1.546 bestemd voor de diaconie. Daarnaast heeft het CVK een gift ontvangen van € 50 via de HVD. Voor het geven van een rondleiding is door Teun Vos € 25 ontvangen, bestemd voor het onderhoud van de kerk .

Verjaardagfonds
Het verjaardagfonds heeft over de maanden juli en augustus het mooie bedrag van € 870,35 opgebracht (via bank en envelop). Hartelijk dank voor al deze gaven.

ZAAC
Hey! Afgelopen zaterdag hebben we het seizoen als echte zeevaarders en Vikingen afgetrapt! Aankomende zaterdag, 9 oktober, is het geen ZAAC maar FRIENDS. Het startevent van de FRIENDS begint om 17:00 en zal rond 22:00 zijn afgelopen. Locatie: Friendszone, Dorpsstraat 4a in Doeveren. Wij zien jullie 16 oktober weer in ’t Honk! Groetjes!

Senioren middag
Donderdagmiddag 14 oktober om half 3, hebben we weer een senioren-middag in het Jeugdcentrum. Ad en Petra van Baardwijk vertellen over hun reis naar Suriname en zullen daar beelden van laten zien. Alle senioren uit de gemeente zijn hierbij van harte welkom. Arjan Noorland zal de opening en meditatie verzorgen. We hopen op een mooie middag om ook weer elkaar te kunnen ontmoeten. Voor vervoer kunt u bellen met Petra en Ad, tel.no. 0416-27 64 93
Hartelijke groet, de senioren-commissie.

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2022
Een dagboek voor jong en oud! Misschien bestelt u het boekje elk jaar, maar is dat niet het geval? Vier goede redenen om het boekje nu wél te kopen: Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest. De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren. Met een oplage van 39.500 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. Interesse? Bel dan naar 280649, Dia Spuijbroek of bestel via de website hervormd-sprang.nl. Diegenen die vorig jaar het boekje hebben gekocht, worden persoonlijk gevraagd, het dagboekje opnieuw te willen ontvangen en hoeven zelf geen actie te ondernemen. U kunt bestellen tot en met 25 oktober 2021. In december wordt uw dagboek thuis afgeleverd.

Kerstevent Sprang-Capelle 18 december
Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben we een tijdje geleden als Missionair Team een oproep gedaan voor vrijwilligers om een Kerstevent in en rond de kerk te organiseren. Inmiddels zijn we met een aantal enthousiaste gemeenteleden druk bezig om een mooi programma in elkaar te zetten. Het Kerstevent wordt gehouden op D.V. zaterdag 18 december, van ongeveer 16.00-21.00 uur. Zet de datum alvast in uw agenda! Vanaf het Kerkplein kan een route gelopen worden door Sprang en Landgoed Driessen langs diverse taferelen van het Kerstverhaal. De route eindigt op een gezellig Kerkplein waar allerlei versnaperingen te koop zijn. In de kerk wordt ook een programma aangeboden en in het Jeugdcentrum is een tweedehands boekenmarkt. We willen zo op een creatieve en eigentijdse manier het Kerstevangelie delen met iedereen die het maar wil horen, zien en beleven. Voor het uitvoeren van dit event zijn we op zoek naar veel vrijwilligers, jong en oud, want vele handen maken licht werk! Er zijn mensen nodig die een rol in het verhaal willen spelen, voor het op- en afbouwen van alle faciliteiten rond de kerk en op de route, voor het verzorgen van de catering of wat dacht je van het beheren van de vuurkorven? Voor iedereen die zich opgeeft is er wel iets te doen! Bent u/ben jij beschikbaar voor een taak om een zegen te zijn voor anderen? Opgeven als vrijwilliger of meer informatie inwinnen kan via www.hervormdsprang.nl/kerstevent of via Marga Schouten (06-27618965) en Margreet Broeders (06-46298948).

Kopij Voetius
Voor de editie van 14 oktober 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 11 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte
We groeten u allen hartelijk, Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.