Diensten zondag 9 oktober
09:30 uur: Prop H.B. van der Knijff, Stolwijk
18:30 uur: Ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 147: 3, nm. Psalm 147: 4.
Kinderoppas: Marjon Kerstens, Nienke Spuijbroek, Diede Treffers
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming

Bij de diensten
In de avonddienst hopen stil te staan bij Psalm 75.
Koffiedrinken na de dienst:
Zondagmorgen 9 oktober is er na de kerkdienst gelegenheid om elkaar, onder het genot van een kop koffie, thee of iets fris, te ontmoeten in het Jeugdcentrum. Voel je welkom! De volgende datums van het koffiedrinken zijn 6 november en 1 januari.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de tweede zondag van het derde blok met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. Vandaag staat Marcus 10:17-27 centraal: Een rijke man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Verkiezingen ambtsdragers:
De kerkenraad wil 2 vacatures proberen te vervullen. Het gaat om een vacature van diaken door het vertrek van Wim Faro en een vacature van ouderling-kerkrentmeester door het vertrek van Bram Brouwer. Wij nodigen stemgerechtigde gemeenteleden uit om voor elke vacature één naam en adres in te dienen van een belijdend lid. Vermeldt daarbij ook expliciet voor welke vacature u die persoon aanbeveelt. Tot en met zaterdag 8 oktober kunt u uw aanbevelingen schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, Lijster 22, of scannen en mailen naar scriba@hervormd-sprang.nl. Tijdens de gemeenteavond van woensdag 9 november zal er zo nodig een stemming plaatsvinden.

Vanuit de diaconie:
Verantwoording collecten en giften augustus 2022:
De opbrengst van de collecten per bank is € 1.142,50. De opbrengst van de giften per bank is € 1.069,00. De opbrengst van de collectezakken is € 352,85. De opbrengst van de activiteiten tijdens de VBK/VBK+ week is € 829,28. De totale opbrengst van € 3.393,63 is als volgt verdeeld: 7 augustus: diaconie; € 373,00. 14 augustus: GZB zomercollecte zendingsechtpaar; € 810,00 (incl. € 435,00 giften). 21 augustus: diaconie WMO voorziening; € 400,00 (incl. € 25,00 giften). 28 augustus: diaconie; € 372,34. 28 augustus: Sprang bouwt aan verandering – opbrengst collecte en activiteiten VBK/VBK+ week; € 489,07 (incl. € 68,50 giften). CvK; € 288,00 (giften). Diaconie: opbrengst activiteiten VBK/VBK+ week; € 411,22 (incl. € 2,50 giften). ZOA; € 250,00 (giften). Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Ontvangen tijdens huisbezoek:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,00 en € 50,00 voor de kerk. Ook hiervoor hartelijk dank!

Catechese 12-15 (jong en oud):
Het liep niet bepaald storm met de aanmeldingen. Toch hopen we nog steeds dat enkele volwassenen te gast willen zijn bij de 12-15 catechese. We hebben al 1 aanmelding. Komende maandag hopen we stil te staan bij het laatste hoofdstuk van het boekje Ruth. Wat zit daar allemaal in voor jonge en minder jonge mensen van vandaag? We zijn benieuwd wat we samen ontdekken! Als je er als volwassene bij wilt zijn laat het dan even horen via e.vanwijk@hervormd-sprang.nl . Aangezien we ook kinderen van andere kerkelijke gemeenten op de catechese hebben, hopen we dat er ook volwassenen uit die gemeenten bij willen zijn.

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Woensdag 12 oktober komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar in het Jeugdcentrum. We gaan dan Bijbelstudie 2 behandelen, Psalm 8 “Wat is een mens?“ uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We vonden het heel fijn om op de 1e ledenvergadering 2 nieuwe leden te mogen begroeten. Wie volgt? We beginnen om 19.30 uur en eindigen om ca. 21.30 uur. Allen van harte welkom.

Spoorzoekers/Fellows:
Dinsdag 11 oktober verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugdcentrum.

ZAAC:
Hey! De startavond van de ZAAC was super gezellig! Komende zaterdag, 8 oktober, gaan we weer verder met de ZAAC! Jullie zijn vanaf kwart voor 8 van harte welkom in ’t Honk. De avond start om 20:00, het Honk is groot genoeg, dus neem vooral je vrienden en vriendinnen mee! Zet ook de volgende ZAAC-avonden vast in je agenda: 22 oktober, 5 november, 19 november, 26 november. Tot zaterdag!

Seniorenmiddag:
Op donderdagmiddag 13 oktober hopen we weer een gezellige middag te houden voor en met de senioren van onze gemeente. We beginnen om half 3. Arjan Noorland houdt voor ons de meditatie, we zingen en bidden. Voor de pauze hebben we een Bijbelkwis en na de pauze doen we spelletjes met elkaar. We hopen u allen weer te ontmoeten. Wilt u opgehaald worden bel dan met Petra 0416-276493. De senioren commissie.

Sprang bouwt aan verandering:
Er staat regelmatig een stukje in de Voetius van ons, maar daar kunnen we niet alle informatie inzetten. Daarom hebben wij in de komende editie van de Nieuwsbron een wat groter stuk gezet. Hier staat net wat meer informatie in en ook de tussenstand. Onze nieuwe groepsfoto zal er ook in komen te staan met de complete groep deelnemers en leiders. In de Nieuwsbron zal komende tijd vaker geschreven worden dus als u op de hoogte wil blijven lees hem dan vooral!

Kaartverkoop:
Om de jongeren van Sprang bouwt aan verandering te ondersteunen, wil ik graag mijn gekregen talenten vermeerderen door zelf gemaakte kerstkaarten te verkopen. Wilt u kaarten bestellen? Bel naar 0416-277929. Ook worden overige kaarten verkocht bij de autowasactie komende zaterdag. Groeten, Nel Maijers

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2023:
Een dagboek voor jong en oud! Misschien kent u het dagboekje al. Anders vier goede redenen om het boekje te kopen: Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest. Het boekje kost € 13,95. De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren. Met een oplage van 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. Interesse? Bel dan naar 280649 Dia Spuijbroek of bestel via deze link. Diegenen die vorig jaar het boekje hebben gekocht, komen automatisch op de bestellijst voor 2023. U wordt door ons benaderd of een dagboekje voor 2023 weer wenselijk is. Wat wij natuurlijk van harte hopen. U kunt bestellen tot en met 24 oktober 2022. In december wordt het dagboek thuis afgeleverd.

Wensradio:
Op D.V. woensdag 19 oktober starten we weer met wensradio. Wensradio is een programma waarbij u een lied kunt aanvragen voor iemand anders of voor uzelf. Dit kan een lied zijn wat u mooi vindt, als troost, als bemoediging, als felicitatie of omdat u het gewoon een mooi lied vindt. Het aanvragen van een lied kan tot uiterlijk maandagmiddag 12.00 voorafgaand aan de uitzending. Dit kunt u doen door een email te sturen naar lied@hervormd-sprang.nl of te bellen naar 0416-277879. De uitzending is elke 2 weken op woensdag van 18.30 tot 19.30 en is te volgen via het kanaal van de zondagse erediensten. Wij kijken uit naar mooie en gezegende uitzendingen. Namens het team van wensradio hartelijke groeten en graag tot dan.

Kerstevent:
De voorbereidingen voor het Kerstevent zijn weer in volle gang. Vorig jaar kon dit event helaas niet doorgaan i.v.m. corona. Na de zomervakantie is een groep vrijwilligers weer opgestart om op D.V. zaterdag 17 december een mooi event neer te zetten. Schrijf je deze datum alvast in je agenda? Vanaf het kerkplein kan een route gelopen worden door Sprang en Landgoed Driessen langs diverse taferelen van het Kerstverhaal. De route eindigt weer op het kerkplein. Hier zijn verschillende koude en warme versnaperingen te koop. In de kerk wordt een programma (muziek-zang) aangeboden en in het Jeugdcentrum is een tweedehands boekenmarkt en zal het Gouden Lint kerstartikelen verkopen. Wij hopen deze dag het Kerstevangelie op een creatieve en eigentijdse manier te delen met hen die dit willen horen, zien en beleven. Om dit event mogelijk te maken zijn veel medewerkers nodig. De taken zijn zeer divers. We zoeken mensen die een rol willen spelen in het verhaal, voor het op- en afbouwen van alle faciliteiten op het kerkplein en in de wijk, en we zijn bijvoorbeeld ook op zoek naar mensen die willen helpen bij de catering. Je leest het al: er zijn heel veel verschillende dingen te doen. Kunnen we op jouw enthousiasme en medewerking rekenen? Opgeven kan op de formulieren in de kerk of via www.hervormdsprang.nl/kerstevent. Wij zien je aanmelding graag tegemoet! Voor vragen kun je contact opnemen met Margreet Broeders (06-46298948) of Marga Schouten (06-27618965).

Uit de werkkamer:
Helaas ben ik er zondagmorgen niet. Ik mag dan voorgaan in een gemeente waar ik een deel van mijn jeugd heb door mogen brengen. Het koffiedrinken is belangrijk. Hopelijk maken velen er gebruik van, en… spreekt men ook eens met iemand anders.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 13 oktober 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 10 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
De vele berichten laten zien dat het winterwerk in volle gang is. Het is goed om ook doordeweeks elkaar te ontmoeten en bezig te zijn rondom Gods woord. We kunnen daar, van elkaar leren en we worden mogelijk wat opgescherpt. Schroom niet! We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder zij die elke dag het gemis ervaren van een geliefde die er niet meer is. ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.