Diensten zondag 24 oktober
09:30 uur: Dr. M. van Campen, Ede
18:30 uur: Ds. J.B. Alblas, Katwijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 118: 14, nm. Psalm 119: 1.
Kinderoppas: Nienke Spuijbroek, Minke Treffers
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: IZB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Oproep: oppassers gevraagd:
We zijn op zoek naar jongeren en volwassenen voor de oppasdienst. In de ochtenddiensten (ook in de zomervakantie) wordt er tijdens de dienst voor kinderoppas gezorgd. De oppas is vanaf 9.10 uur aanwezig in het jeugdcentrum. Op dit moment is er een tekort aan vrijwilligers, vandaar deze oproep. Belangstelling, neem dan contact op met Caroelien Zwarts en Corina Lam, via de email: oppas@hervormd-sprang.nl

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de vierde van een blok met vijf teksten over de terugkeer van de Judeeërs uit Babylonië en de herbouw van de tempel en Jeruzalem. Op deze zondag staat Nehemia 2:1-6 en 2:11-20 centraal: Nehemia gaat terug naar Jeruzalem om de stadsmuren te herstellen Groetjes, Leiding KND

Van de zendingscommissie:
Save the date. Op DV 11 november as wil de zendingscommissie weer een workshop bloemschikken organiseren. Een gezellig avondje uit, een mooi bloemstuk mee naar huis en je steunt het goede doel nl het zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Verdere informatie volgt snel. Houdt de avond vast vrij.

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB: Ds. Ron van der Spoel, Maastricht. Prachtig gelegen aan de Maas, waar het vanuit historisch-, cultureel- en culinair opzicht goed toeven is. Geen wonder dat Maastricht een toeristische trekpleister van formaat is. Maar de stad kent ook plekken waar het bourgondische leven ver te zoeken is. Sterker nog, waar mensen soms hard moeten knokken om een beetje te óverleven. Dat geldt zeker ook voor Caberg, één van de meest kwetsbare wijken van Maastricht. Daarom bouwt de IZB juist hier aan een pioniersplek. Een leegstaand café in het enige winkelcentrum van deze wijk bleek een ideaal startpunt. Een ontmoetingsplek waar mensen kunnen binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. De behoefte daaraan is groot: veel wijkbewoners (voor een belangrijk deel mensen met een migratieachtergrond) voelen zich eenzaam. In de koffiecorner kunnen ze op adem komen en hun verhaal kwijt. Van toegevoegde waarde voor deze ontmoetingsplek is een verkooppunt van tweedehandskleding. Een beproefde manier om laagdrempelig contact te leggen. Ds. Ron van der Spoel, voortrekker van het pioniersteam, heeft daar elders in de stad ervaring mee opgedaan. De hoop en het verlangen is dat ook in Caberg de liefde van God in Christus zichtbaar zal zijn en door velen wordt ontdekt. Niet alleen door het bieden van een luisterend oor en het schenken van koffie, hoe waardevol ook, maar ook door activiteiten als Bijbelleesavonden, activiteiten voor kinderen, diaconaal en pastoraal werk. Zodat de term aandachtswijk een nieuwe-, diepere dimensie krijgt. Van harte aanbevolen.
Seniorenmiddag:
We kijken terug op een mooie middag. Heerlijk om elkaar te mogen ontmoeten. Fijn dat u er was. De volgende middag is DV. 11 november.

Vanuit het CvK
Opbrengst collecte ouderenmiddag:
Deze heeft het mooie bedrag van € 116,05 opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor.

Dorcas voedselactie 2021:
In de week rond dankdag wordt in het hele land weer de voedselactie van Dorcas gehouden. Ook in Sprang wordt al jaren enthousiast mee gedaan met de actie. Net als vorig jaar wordt de actie op een andere manier ingevuld. Dit betekent dat we geen actie meer in de supermarkt hebben. Toch willen we meedoen met deze actie. Hulp aan minderbedeelden blijft belangrijk en daarom steunen we Dorcas! U kunt op 2 manieren deze actie ondersteunen: door te geven aan de collecte op zondag 7 november of een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie NL74RABO00334202523 onder vermelding van Dorcas voedselactie. We hopen dat, net als in de voorgaande jaren, veel van u deze actie een warm hart toedragen en een bijdrage zullen geven. Mogen wij op uw hulp en bijdrage rekenen? Ook vragen wij u voorbede voor Dorcas en vooral voor de mensen die zij ondersteunen.

Zaac:
Hoihoi! Wat was het weer gezellig zaterdagavond! We hebben elkaar flink uitgedaagd met 30 seconds, Hallie gallie, wie ben ik en natuurlijk met een potje tafeltennis! Aankomende vrijdag, 22 oktober, is het weer ZAAC en dan gaan we met jullie de hort op! De exacte informatie volgt via de groepsapp. Heb je je nog niet opgegeven, doe dat dan nog snel! Tot vrijdag!! Groetjes, de leiding.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 26 oktober hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Ezra 3: 1 t/m 11. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum.

GZB-dagboekje een Hand vol Koren:
Nog geen GZB dagboekje besteld? U kunt nog bestellen tot en met 25 oktober 2021 bij Dia Spuijbroek (280649) of via de website hervormd-sprang.nl

Kerstevent Sprang-Capelle 18 december:
We zijn op zoek naar jou! Voor het organiseren van het Kerstevent kunnen we nog veel talenten gebruiken! Geef jij je ook op als vrijwilliger? Je kunt je opgeven voor de volgende taken: toneel/verhaal vertellen, muziek, zang, decor en decoratie, het kleden van spelers, opbouwen (zaterdagochtend/middag), afbouwen (zaterdagavond), techniek, catering (verkoop), catering (koken/iets bereiden), beheren van vuurkorven, algemeen inzetbaar/geen voorkeur, huis aan huis bezorgen van kerstkaarten/flyers in Sprang, Landgoed Driessen en Vrijhoeve in week 49.
Kijk voor meer informatie over het Kerstevent en voor het opgeven als vrijwilliger op www.hervormdsprang.nl/kerstevent of neem contact op met Marga Schouten (06-27618965) of Margreet Broeders (06-46298948). We zien uit naar uw/jouw aanmelding!

Verlof en vervanging:
DV. de herfstvakantie heeft Ds. Van Wijk verlof. Donderdag 21 oktober is zijn laatste werkdag. Maandag 1 november pakt hij het werk weer op. DV. in de tussentijd is Arjan Noorland beschikbaar voor het pastoraat.

Gelezen:
In een boekje “Bidden bij Bethesda” las ik (AJN) het volgende wat mij aansprak: “Er schuilt een goddelijk mysterie in ons lijden, dat ons menselijk bevattingsvermogen te boven gaat maar waar toch een bijzondere, bovennatuurlijke kracht van uitgaat. Want er is geen diepe spiritualiteit of heiliging die niet voortkwam uit de ervaring van veelvuldig leed. Er is een moment waarop degene die lijdt God niet langer vraagt om van zijn lijden verlost te worden, maar zijn beproevingen kan bezien met innerlijke rust en vrede, en er zelfs inwendig om kan glimlachen. Dan heeft het lijden haar gezegende bediening volbracht. (…) Vanaf dat moment wordt de pijn van de kruisiging tot kroon geweven. (Lettie Cowman)

Kopij Voetius:
Voor de editie van 28 oktober 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 25 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP, deze Voetius is voor 2 weken. De eerstvolgende verschijnt weer op donderdag 11 november.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken, rouwdragenden en allen die een moeilijke weg te gaan hebben. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.