Diensten zondag 14 november:
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 149: 1, nm. Psalm 119: 53.
Kinderoppas: Annika Haverhals, Anka van Alphen, Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: GZB najaarscollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie
Alle diensten zijn te volgen via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/.

Bij de diensten:
Hand-out missionaire dienst:
We kijken terug op een mooie dienst en preekbespreking afgelopen zondag. Bij de preek, met als thema Met vrijmoedigheid christen-zijn, heeft ds. Jaap Haasnoot een hand-out gemaakt. De hand-out met vragen en een samenvatting van de preek kunt u downloaden op www.hervormdsprang.nl.
Zondag hopen we nog twee keer stil te staan bij gebeden uit het Onze Vader. In de morgendienst de bede “vergeef ons onze schulden” (Mattheüs 6:12) en in de avonddienst “leid ons niet in beproeving” (een mogelijke vertaling van de bede in Mattheüs 6:13).

Van de kindernevendienst: 
Beste kinderen, deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit de Openbaring van Johannes. Op deze zondag staat Openbaring 1:12-2:7 centraal: de verschijning van Jezus aan het begin van het eerste visioen van Johannes, en aansluitend de brief die hij (als deel van dit visioen) schrijft aan de christenen in Efeze. Veel plezier op de KND. Leiding KND

Vanuit de Diaconie:
Collecte: Komende zondag wordt de GZB najaarscollecte gehouden, die bestemd is voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Libanon is een klein, maar prachtig land. Een land met veel problemen, maar ook een land waar de kracht van hoop zichtbaar is. Kees en Esther wonen en werken in de hoofdstad Beiroet. Kees werkt als docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan dat seminarie worden studenten uit de hele Arabische wereld en Noord-Afrika opgeleid tot predikant, om de kwetsbare kerk te dienen. Esther werkt als jeugdarts/kinderarts in een gezondheidskliniek in een arme wijk van Beiroet, waar arme Libanese en Syrische kinderen en hun gezinnen de gezondheidszorg krijgen die voor hen anders niet bereikbaar is. Met woorden en daden delen ze zo het Evangelie: geloven kan niet zonder omzien naar de ander, en naar de ander omzien vertelt iets van Gods liefde. Kijk voor meer informatie op www.gzb.nl/lichtvoorlibanon. U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in een collectezak stoppen. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften:
Ds. Van Wijk ontving 2x € 50 voor het CvK, en € 400 voor de dankstond collecte. Hartelijk dank voor deze gaven.
Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 16 november hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Ezra 6: 13 t/m 22 Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum.

Mannenvereniging “Troffel en Zwaard “:
Op woensdag 17 november willen we weer bij elkaar komen om 20.00 uur in het jeugdcentrum. We behandelen 1 Koningen 17:8-24 uit het juli/augustusnummer van de Hervormde Vaan en bespreken de vragen uit het mei/juninummer dit omdat de vorige vergadering niet door kon gaan. Iedereen hartelijk welkom!

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Het bestuur van de vrouwenvereniging heeft besloten om de verenigingsmiddag van 17 november niet door te laten gaan. Het lijkt ons niet verstandig nu de corona besmettingen zo oplopen bij elkaar te komen. Allen hartelijk gegroet namens het bestuur.

Workshop bloemschikken:
De workshop is verschoven naar 25 november a.s.. U kunt nog opgeven t/m 16 november, let op vol=vol. Aanmelden kan via dit formulier of telefonisch bij Lia Visser, tel. 272554. De avond begint om 20.00 uur in het Jeugdcentrum. De kosten van deze avond zijn € 20,-. Voor koffie/thee/fris en iets lekkers wordt gezorgd. Bij afmelding na 6 november, dient het bedrag van € 20,- toch betaald te worden. Dit i.v.m. inkoop van materiaal. Het bloemstuk/krans wordt dan thuisbezorgd. We hopen op een gezellige avond! Een hartelijke groet, De Zendingscommissie

Fellows/Spoorzoekers:
Op dinsdag 16 november verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugdcentrum!

ZAAC:
Hey! Wat was het weer gezellig de afgelopen zaterdagen, neem ook vooral je vrienden en vriendinnen mee, dat vinden wij erg gezellig. Komende zaterdag is het FRIENDS. Wij zien jullie graag 20 november weer in ‘t Honk. Tot dan! Groetjes, de leiding.

Vrijwilligers Kerstevent:
Heb jij je al opgegeven als vrijwilliger voor het Kerstevent op zaterdag 18 december? Kijk gauw op www.hervormdsprang.nl/kerstevent om te zien waar je bij kunt helpen!

Uit de studeerkamer:
Zondag hopen we opnieuw bezoek te krijgen van een Jeugdvereniging. In de herfstvakantie waren er vele Jeugdverenigingen op pad. Ik had een preekbespreking bij een Jeugdvereniging. Prachtig om zoveel jongeren te zien. Ook mooi om te zien dat twee volwassenen daar bij waren. Vrouw en kinderen waren thuis gebleven. Iedere donderdagavond komt die Jeugdvereniging samen. De twee voorzitters zijn daar op zijn minst om de beurt bij aanwezig. Zondagmorgen en zondagavond had ik een jeugddienst. Er waren heel wat mensen bij betrokken. Commissies met jongeren dachten mee over de invulling. Na de diensten was er koffiedrinken met de jeugd. In de morgen was de opkomst bij het koffiedrinken in die gemeente bescheiden. Wel waren er meerdere volwassenen bij om met de jongeren te praten. In de avond was de opkomst enorm. Er waren zeker 70 tieners en jongeren bij het koffiedrinken. De leidingen van de 12-16 clubs waren er bij (net als de vrijdag daarvoor, toen ze hun wekelijkse club hadden) evenals de voorzitters van de JV, de jeugdouderling en nog een wijkouderling. Het was bemoedigend om dat mee te maken. Deze jongeren en tieners hebben naast hun JV en hun club ook nog catechese iedere week. Ze zitten daarnaast op de voetbal (jongens) of volleybal (meisjes) en volgen hun opleidingen. Juist de hoeveelheid (wekelijks catechese, wekelijks JV en club, en vaak in het weekend een activiteit) en de kwaliteit (veel jongeren en genoeg begeleiding) maakt dat ze hier tijd voor willen hebben, en het vervolgens ook hebben. Fijn dat dit daar zo gaat. God is aan het werk! Graag deel ik deze ervaringen ter bemoediging. Eveneens kunnen we ons er aan spiegelen.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 18 november 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 15 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken, rouwdragenden en allen die een moeilijke weg te gaan hebben. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.