Diensten zondag 6 november, missionaire dienst
09:30 uur: Dhr. Arjan Noorland, Langerak
18:30 uur: Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 148 : 5, nm. Psalm 149 : 1.
Kinderoppas: Marieke van Raamsdonk, Mirthe Bogers, Giliam Haverhals
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie-missionair werk: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming

Bij de diensten:
Zondagochtend 6 november is er een missionaire dienst. We staan stil bij de opdracht van Jezus aan een genezen bezetene. Kunnen wij persoonlijk iets met deze geschiedenis? Na de dienst, onder het genot van een kopje koffie/thee kunnen we hier dieper op ingaan tijdens de preekbespreking in het Jeugdcentrum. We nodigen u en jullie uit om dan samen te komen in het Jeugdcentrum.

Gebedsuur:
Zondagavond 30 oktober willen we bij elkaar komen om onze dank tot God te brengen in het gebedsuurtje. We nodigen iedereen uit om met ons te bidden voor onze gemeente, voor de mensen om ons heen, voor de wereld. Gebedspunten kunt u doorgeven naar mailadres: gebedsuur@hervormd-sprang.nl .

Van de kindernevendienst:
Zondag 30 oktober:
Beste kinderen, deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit het Bijbelboek Job. We lezen het begin van het verhaal over Job. Het gaat over Job die goed leeft en trouw is aan God. Hij is rijk en succesvol. Maar dan raakt hij alles kwijt.
Zondag 6 november:
Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit het Bijbelboek Job. Vandaag lezen we uit het middelste deel van het boek Job, dat bestaat uit toespraken en gesprekken van Job, Jobs vrienden en God. In dit gedeelte staat ook het gedicht over wijsheid dat we vandaag lezen. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag, 30 oktober, is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van stichting Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. Stichting Schuilplaats heeft in 2016 een hulpverleningslocatie geopend aan Kerkstraat 75 in Sprang-Capelle; Diaconaal Maatschappelijk Werk De Langstraat. De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW De Langstraat worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage. Mochten er omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is een eigen financiële bijdrage te betalen, dan wordt er samen naar een oplossing gezocht. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Hiermee maakt u het tevens mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!
Op woensdag 2 november (dankdag) is de diaconiecollecte bestemd voor de Dorcas Voedselactie. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele wereld. De meest kwetsbare mensen worden hard geraakt. Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet je dan als je een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of er dan eten op tafel komt… Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. In heel Nederland doen duizenden vrijwilligers mee aan de Dorcas Voedselactie. Dat is hard nodig om vooral ouderen te helpen aan een nieuw houvast. Zij kopen ter plekke voedsel in en maken er pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daarna laten ze mensen niet los. Zij helpen mensen bij het vinden van nieuwe doelen en ze bouwen met hen aan een gezonde toekomst. Doet u mee?
Op zondag 6 november krijgt de diaconiecollecte een missionaire bestemming: het Kerstevent. Het Missionair Team organiseert D.V. zaterdag 17 december een Kerstevent rondom de kerk, om zo als gemeente de geboorte van de Heere Jezus te gedenken en dat zichtbaar te maken voor onze dorpsgenoten. Het is een laagdrempelige activiteit waar u iedereen voor uit kunt nodigen. Daarnaast is het ook mooi om als gemeenteleden samen een activiteit te organiseren, waardoor de onderlinge verbondenheid wordt vergroot. Natuurlijk brengt zo’n event ook kosten met zich mee. Help u mee om deze te dragen? U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Missionaire dienst:
Zondagochtend 6 november is er een missionaire dienst. De voorganger is Arjan Noorland, onze pastoraal werker. We denken na wat we nodig hebben om een missionaire gemeente te zijn. Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om met elkaar over de preek na te praten. Namens het Missionair Team heten we iedereen van harte welkom.

ZAAC:
Hi jongens en meiden! Jullie kunnen even genieten van jullie vakantie en bij de FRIENDS, want de volgende ZAAC avond is weer op 19 november! Schrijf ook 26 november in je agenda! Houd de groepsapp in de gaten voor de laatste info. Tot de volgende ZAAC-avond. Groetjes, de leiding

Spoorzoekers/Fellows:
Dinsdag 1 november verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugdcentrum.

Erwtensoepactie:
Enkele dames uit onze gemeente zijn voornemens erwtensoep te gaan koken en willen zo een bijdrage leveren voor “ Sprang Bouwt aan Verandering” . De soep kunt u vooraf bestellen bij Nel Maijers, tel: 277929 ; Corrie Spuijbroek, tel: 277375 of Jenny Bogers, tel: 276266. Deze actie betreft 2 dagen , n.l. bezorgen op donderdag 3 november en/of donderdag 11 november. De prijs is €5,- per liter. Graag uiterlijk 2 dagen voor de gewenste datum bestellen.

Van de Zendingscommissie:
Mannen, vrouwen, jong, oud en alles daar tussenin opgelet! Heb je zin in een herfstwandeling? Zaterdagmorgen 12 november organiseert de zendingscommissie een herfstwandeling voor iedereen die van wandelen houdt. We hebben een mooie wandeltocht van maximaal 7 km door de natuur. We vertrekken om 9.15 uur vanaf het kerkplein met de auto. Indien mogelijk graag met de auto komen of met iemand meerijden (het is ongeveer 25 minuten rijden naar het startpunt). Er wordt na de wandeling voor iets lekkers gezorgd. Bij lichte regen gaat de wandeling door. Het is wellicht handig om een flesje water, regenjas of poncho mee te nemen. Om deel te nemen aan deze wandeltocht vragen wij € 7,50. De opbrengst is bestemd voor het project ‘Sprang bouwt aan verandering’. Mocht het slecht weer zijn dan wordt de wandeling verzet naar zaterdag 26 november. Let op, zaterdag 12 november laten wij via de mail weten (dit kan tot 1 uur van te voren) als de wandeling wordt verzet! Heb je zin in een gezellige ochtend, meld je dan snel aan! Aanmelden kan tot 7 november via de website https://www.hervormdsprang.nl/2022/10/13/herfstwandeling/

Kerstevent:
Heb jij 17 december al in je agenda staan? Wij hopen deze dag vele mensen te raken met het kerstevangelie. Dit is één van de doelen van het Kerstevent. Hoe mooi is dat we hier als gehele gemeente aan bij kunnen en mogen dragen. Dit kan door mee te spelen met een tafereel, maar ook door lekkernijen te verkopen of door zelf mee te lopen aan de wandeling. Hoe draag jij je steentje bij? Opgeven als medewerker kan ook nog steeds via www.hervormdsprang.nl/kerstevent. Wij zijn nog op zoek naar mensen die een rol willen spelen in een van de taferelen, mensen die mee willen zingen in het gelegenheidskoor, mensen die op/af willen bouwen, mensen die boeken willen verkopen en iemand die foto’s en/of video’s wil maken tijdens het event. Wij kijken uit naar de aanmeldingen! Voor de aankleding van het Kerstevent zijn veel materialen nodig. We willen dat niet allemaal aanschaffen, maar graag lenen van gemeenteleden. Heb je iets wat we kunnen gebruiken, geef het aan ons door! De materialenlijst vindt u op de website en staat op de brief die in de kerk is uitgedeeld. Om voldoende boeken te kunnen verkopen, houden we op zaterdag 5 november van 10.00-12.00 uur en op woensdag 9 november van 18.30-19.45 uur een inzamelingsactie in het Jeugdcentrum. Heb je boeken die je niet meer leest, maar nog prima een tweede ronde mee kunnen, wil je ze dan bij ons inleveren? Alvast bedankt!

Nieuwsbron:
De vierde Nieuwsbron van dit jaar zal rond 11 november verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m vrijdag 4 november via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl. De laatste Nieuwsbron van dit jaar zal 20 december uitkomen. Misschien wilt u ook meewerken in de redactie of vindt u het leuk om regelmatig een bijdrage aan te leveren. U bent welkom, zeker als u nieuwe ideeën hebt of beschikt over een vlotte pen. Mailen kan naar bovenstaand adres.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 10 november 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 7 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Denkt u eraan dat u op DV woensdag 9 november vanaf 19:45 u welkom bent in het Jeugdcentrum? Er is dan een gemeenteavond over het plaatselijk reglement, de pastorie, vacatures in de kerkenraad en nog andere zaken. Tenslotte wensen we iedereen, jong & oud, alle goeds toe. Soms is dat kracht om een chronische ziekte te verdragen, soms om een zware behandeling door te komen, of de eenzaamheid te verduren. Allen Gods zegen gewenst. Uw kerkenraad.