Diensten zondag 6 december | 2e adventszondag

9:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. R.W. van Mourik, Alblasserdam
– Zingen voor de dienst: v.m.: Psalm 150:1, n.m.: Psalm 99:1.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte, bestemd voor de kerstattenties.

De diensten zijn ook te volgen via deze link

Bij de diensten:
Zondagmorgen is het de 2e zondag van advent. Kijken wij met reikhalzend verlangen uit naar de komst van Jezus? Komende zondagmorgen hopen wij dat te vieren en te gedenken in de tekenen van Brood en Wijn die dan centraal staan. Brood en Wijn zullen in beeld gebracht worden. Dat gebeurt op zo’n wijze dat wij allen (Ds. Van Wijk dus ook) de gelegenheid hebben om die tekenen tot ons te nemen, met onze ogen en harten. We kijken ook met verlangen uit naar Zijn komst en met Hem de komst van de nieuwe hemel en aarde.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; God schept het licht. Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: ‘Dicht bij het licht’. Deze zondag is een tweede van een blok met vijf verhalen over het licht. Alle verhalen verwijzen uiteindelijk naar het verhaal dat we met Kerst lezen uit Johannes: Jezus is het licht voor de mensen. Op deze zondag staat Genesis 1:1-5 centraal: God maakt de hemel en de aarde. Op de eerste dag schept God het licht. Op de website kunnen jullie de KND volgen en de downloads vinden.
Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Aangepast gebruiksplan Jeugdcentrum:
Op 24 augustus jl. heeft de kerkenraad een gebruiksplan voor het Hervormd Jeugdcentrum vastgesteld. Daarin is beschreven onder welke voorwaarden welke activiteiten mogen worden gehouden. Als uitgangspunt voor dit gebruiksplan zijn het “Protocol Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten (format PKN)’’ en het “Protocol Jeugdwerk (format PKN)” gehanteerd. Recent zijn deze protocollen gewijzigd, hetgeen ook een wijziging van ons gebruiksplan vereist. Het door de kerkendraad op 25 november jl. aangepaste gebruiksplan kunt u vinden op onze website bij deze link. Daar is ook vermeld wat er gewijzigd is.
Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de Avondmaalscollecte bestemd voor de kerstattenties. Ieder jaar wil de diaconie gemeenteleden blij maken met een kerstattentie. Een klein, maar gemeend gebaar, voor hen die een extraatje kunnen gebruiken rond die dagen. Uw gift maakt het mogelijk om deze goede gewoonte in stand te houden. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften:
Diaken Wim Faro ontving een envelop met inhoud € 50, met vermelding: Ter attentie Ned. Herv. Kerk Sprang. Hartelijk dank hiervoor.

Vanuit het jeugdwerk
Spoorzoekers/Fellows:
dinsdag 8 december verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugdcentrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom!
Follow Me:
Maandag 7 december hopen we weer bij elkaar te komen in het jeugdcentrum. Deze avond gaat over ons bidden voor Zijn Koninkrijk (onze Vader). Terugkijkend op de reacties van afgelopen maandag zijn we dankbaar hoe u als ouders hiermee omgegaan bent.

Centrale Bijbelkring:
De centrale Bijbelkring, die gepland stond op 8 december, gaat niet door. In het nieuwe jaar hopen we elkaar weer te ontmoeten.

Sprang weet ‘t:
Staat de gemeentequiz al in uw/jouw agenda? Nogmaals nodigen we alle gemeenteleden van harte uit voor de Gemeente Quiz op 12-12-2020! De online quiz is voor iedereen te volgen, namelijk via een Kerkdienst Gemist uitzending (zoals ook op zondag de kerkdienst te volgen is). De uitzending start om 19.30, op 12 december waarbij u dus gewoon thuis kunt meespelen (houd pen en papier bij de hand).
Daarnaast is er ook een mogelijkheid om online een antwoordformulier in te vullen. Voor online meespelen is het fijn als u/jij je aanmeldt, dit kan via deze link. Wij kijken uit naar een leuke en ontspannen avond, waarop we als gemeente digitaal verbonden zijn.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 10 december 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 7 december om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .

Ten slotte:
We sluiten af met een gedicht. Gerda Lentink heeft opnieuw de moeite genomen om dat voor ons te maken en met ons te delen. Hartelijk dank daarvoor!:
Advent: blijft verwachten
de komst op aarde van de Heer.
Zijn wij er bij met onze gedachten
of leggen wij het naast ons neer?

Weer mogen wij Uw geboorte gedenken;
zo eenvoudig, ’t was in Bethlehem.
Het gaat niet om onze rijkdom en de geschenken,
maar: horen wij echt Uw stem?

Ook in deze Corona-tijd zijn wij niet alleen;
Heer U bent altijd om ons heen.

Die laatste zin mag ons allen bemoedigen! Allen de hartelijke groeten en een zegenrijke Adventstijd toegewenst, ook namens uw kerkenraad en namens uw pastoraal werker Arjan Noorland. Ds. E. van Wijk.