Diensten zondag 13 december | 3e adventszondag
9:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer
– Zingen voor de dienst: v.m.: Psalm 98:4, n.m.: Psalm 97:1.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds.

De diensten zijn ook te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Wat goed om door de tekenen van brood en wijn opnieuw bepaald te zijn bij wat de HEERE voor ons deed en bij wat Hij verlangt, namelijk dat wij voor altijd bij Hem zullen zijn, en zullen delen in het Avondmaal van het bruiloft van het Lam. De uitnodiging ligt er. Het Woord heeft geklonken. God heeft het eerste Woord, het Woord is vlees geworden. Een hartelijke uitnodiging aan alle mensen. Hij heeft ook het laatste Woord! Maar…. één woord ligt toch echt bij ons, en dat is ons antwoord. Laten we allemaal “dank U!” zeggen! Dat kan op zoveel manieren, ook praktische! Zondagmorgen hopen we (net als de kindernevendienst) stil te staan bij Jesaja 9, en dan met name vers 5. Wat staat daar eigenlijk? We hopen deze zondag en D.V. de daaropvolgende bij twee van de vier (dat lijkt de juiste telling) “titels” in die tekst (zie bij “Ten slotte”) stil te staan.

Uitnodiging kerkdienst:
Indien u een uitnodiging ontvangt voor de kerkdienst vragen wij u zo spoedig mogelijk te reageren. Dit om te voorkomen dat andere gemeenteleden heel laat een uitnodiging ontvangen en daardoor de dienst niet meer kunnen bezoeken. Een voorbeeld:
Voor de dienst van afgelopen zondag, 6 december hebben 45 mensen hun responstijd van 24 uur laten verlopen. In de tijd dat ze niet reageren kunnen geen andere mensen worden genodigd. Als zij de dienst eerder hadden afgewezen was er sneller een uitnodiging naar andere gemeenteleden verzonden. Het kan dus gebeuren dat u heel laat een uitnodiging ontvangt. Dat heeft te maken met het bovenstaande feit. Als de 2e genodigde de beurt ook weer na 24 uur vanzelf laat verlopen gaat er veel tijd verloren. Dit is dus de reden van de vraag om zo snel mogelijk te reageren. We hopen op uw begrip en medewerking. Bij voorbaat hartelijk dank!

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; De mensen zullen een stralend licht zien. Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: ‘Dicht bij het licht’. Deze zondag is een derde van een blok met vijf verhalen over het licht. Alle verhalen verwijzen uiteindelijk naar het verhaal dat we met Kerst lezen uit Johannes: Jezus is het licht voor de mensen. Op deze zondag staat Jesaja 9:1-6 centraal: God bevrijdt zijn volk en stuurt een nieuwe koning. Hij zal voor de mensen als een stralend licht in het donker zijn. Via deze link kunnen jullie de KND volgen en de downloads vinden.
Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Armoede:
Armoede in Nederland bestaat. En hoe. Maar liefst ruim 1 miljoen mensen leven in Nederland in armoede. Mensen zijn bv. hun baan verloren gedurende een crisis. Kinderen groeien op in een financieel moeilijke periode. Soms hebben mensen verkeerde keuzes gemaakt en soms gebeuren dingen onverwacht. Wat de reden ook is: armoede is ingrijpend! Niet eens alle armoede is bekend. Veel armoede in Nederland is verborgen. Armoede is een onderwerp waar mensen die het treft niet graag mee te koop lopen en waar men zich voor schaamt. Er rust op armoede nog altijd een taboe. Met de uitbraak van de coronacrisis zijn veel mensen in Nederland extra kwetsbaar geworden. Zij hebben geen buffer om op terug te vallen en soms ook geen familie of vrienden om bij aan te kloppen. Het aantal hulpvragen bij veel lokale organisaties is in korte tijd gestegen en dat lijkt nog maar het begin. Hoe is dat in ons dorp, in onze gemeente? Herkent u zich in bovenstaand stukje? Of kent u iemand die in armoede leeft? Als diaconie bieden we graag de helpende hand. Neem daarom z.s.m. contact op met Nico Visser via 0416-272554, of stuur een mail aan: diaconie@hervormd-sprang.nl . Diaconaat laat zich het beste omschrijven als: helpen waar geen helper is of, nog beter: dienen waar geen helper is.
Kerstattenties:
Het is een goede gewoonte om tijdens de decembermaand kerstattenties te bezorgen bij o.a. ouderen, weduwen en weduwnaars. Vanwege de coronacrisis kan dat helaas niet op de gebruikelijke wijze. Toch hopen we bij u aan te bellen vanaf zaterdag 12 december. We streven ernaar om alle kerstattenties uiterlijk woensdag 16 december te bezorgen.

Vanuit het jeugdwerk:
Follow Me:
De laatste catechese-avond (14-12) van dit jaar komen we weer bij elkaar in het Jeugdcentrum. Deze avond gaan we kijken hoe we God kunnen dienen. We gaan manieren bedenken hoe we dat ook daadwerkelijk handen en voeten gaan geven. We kijken uit naar jullie ideeën.
16+ Catechese: Aangezien wij niet fysiek bij elkaar kunnen komen hebben we afgelopen week voor de eerste keer digitaal de catechese mogen houden. Mooi dat wij zo verbonden kunnen zijn en op afstand elkaar weer zien. Volgende week is het JV en daarna (kerst)vakantie. We ontmoeten elkaar weer op 4 januari, hopelijk fysiek en anders weer digitaal.

Kerstviering Ouderen:
Het zo traditionele Kerstfeest voor de Ouderen van onze Gemeente samen met de leden van de Mannen- en Vrouwenvereniging gevolgd door de broodmaaltijd in het Jeugdcentrum, kan dit jaar vanwege de bekende maatregelen helaas niet doorgaan. Jaarlijks wordt daar erg naar uitgekeken! Juist nu in deze onzekere Corona tijd en de eenzaamheid die dit alles met zich mee brengt, zal het samen Kerst vieren dit jaar extra gemist worden…. Dankzij de techniek waarvan we in deze periode gebruik kunnen maken, is het mogelijk om online (www.hervormd-sprang.nl/kerkdienst volgen) de Kerstviering vanuit de kerk te volgen, zoals gebruikelijk op de zondag. Deze livestream Kerstviering zal plaatsvinden op D .V. woensdagavond 16 december om 19.00 uur. Wellicht is er een mogelijkheid om eventueel samen te kijken met hen die dat niet kunnen en alleen kunnen luisteren…. De viering wordt opgenomen en is beschikbaar (als USB) om op een later tijdstip altijd terug te kunnen kijken. Voor de vaste bezoekers van de jaarlijkse Kerstviering voor Ouderen is er de mogelijkheid om in de kerk bij deze viering te zijn. Echter…. slechts 30 personen mogen aanwezig zijn, strikt volgends de richtlijnen van het RIVM ! Aanmelden kan tot 15 december 16.00 uur bij Petra (276493).

Sprang weet ‘t:
Nog een laatste herinnering voor onze Gemeente Quiz van a.s. zaterdag (12 december). Normaals nodigen we u van harte uit om mee te spelen. De online quiz is voor iedereen te volgen, namelijk via een Kerkdienst Gemist uitzending (zoals ook op zondag de kerkdienst te volgen is, zie deze link). De uitzending start om 19.30, waarbij u dus gewoon thuis kunt meespelen (houd pen en papier bij de hand). Daarnaast is er ook een mogelijkheid om online een antwoordformulier in te vullen. Voor online meespelen is het fijn als u/jij je aanmeldt, dit kan via deze link. Wij kijken uit naar een leuke en ontspannen avond, waarop we als gemeente digitaal verbonden zijn.

Nieuwsbron:
De laatste Nieuwsbron van dit jaar zal in week 52 verschijnen. kopij kan worden aangeleverd t/m uiterlijk donderdag 17 december, via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of via koos.de.jong@home.nl.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 17 december 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 14 december om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . LET OP: De Voetius die 17 december verschijnt is voor 3 weken! . De eerste Voetius van 2021 verschijnt D.V. donderdag 7 januari.

Ten slotte:
Nog vijftien dagen en het zal Kerstfeest zijn. Om ons heen zien we hoe deze donkere dagen voor Kerst verlicht worden door veel lampjes bij onze huizen. Jesaja getuigd in hoofdstuk 9: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.” (vs. 1) Aan de ene kant een belijdenis dat wij in duisternis leven. Maar aan de andere kant het mogen weten dat Jezus is geboren. Dat het licht in de wereld is gekomen. “Men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” (vs. 5) Allen de hartelijke groeten en een groot verlangen toegewenst, ook namens uw kerkenraad en namens uw pastoraal werker Arjan Noorland. Ds. E. van Wijk.