Diensten zondag 4 december | 2e adventszondag
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. G.J. Hiensch, Schoonhoven, dankzegging viering H.A.
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 1: 2, nm. Psalm 1: 4.
Kinderoppas: Renate Treffers, Melanie Visser, Daniël Mewis
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie: 2e collecte Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte voor voedselbank Waalwijk

Bij de diensten:
Zondagmorgen krijgt de bediening van de verzoening (2 Korinthe 5:18) heel concrete vorm, namelijk in de tekenen van brood en wijn. Ons laten verzoenen (vers 20) heeft alles te maken met dankbaar in ontvangst nemen. Dat kan door lofprijzing, door naar de kerk te komen als je kunt, door je hart bij Hem te brengen, en ook (als je die mogelijkheid hebt) door de tekenen in ontvangst te nemen. Dat laatste kan voor ons allen met ogen en hart. In de avonddienst hoopt Ds. Hiensch aan te sluiten bij de dienst van voorbereiding en bij de viering. Zegenrijke diensten toegewenst.

Kerstgroet:
We leven toe naar het kerstfeest, het feest van de geboorte van Gods Zoon, onze Heere Jezus Christus in de kribbe van Bethlehem. We wensen elkaar gezegende dagen en een voorspoedig nieuwjaar. Wilt u bij het overbrengen van uw wensen ons zendingsechtpaar niet vergeten? Een groet vanuit Sprang wordt zeker op prijs gesteld. U kunt een kaartje sturen naar fam. Van der Knijff, c/o ABTS, Blata Street, P.O. Box 60, Mansourieh -Maten, Lebanon. Mailen kan ook naar keesvanderknijff@gmail.com of esthervanderknijff@gmail.com. De zendingscommissie

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, op deze zondag staat Lucas 1:26-38 en 1:46-55 centraal: Maria wacht op de geboorte van haar zoon Jezus en op de vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. Ze zingt over wat God beloofd heeft: liefde en gerechtigheid voor wie bij Hem willen horen. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Avondmaal en beelduitzending:
In de vorige Nieuwsbron heeft dit bericht gestaan: “Er is besloten om bij de avondmaalsviering op D.V. 4 december de rij kerkgangers waar de predikant zit in beeld te brengen. Als men niet in beeld wil komen kan men een andere plaats kiezen. Daarna evalueren we dit.” Na reacties uit de gemeente hebben we nagedacht over alternatieven. Daarbij kwam een alternatief naar voren welke nog niet eerder bedacht was. Het resultaat is dat we nu de eerste twee tafels helemaal niet in beeld brengen. Bij de derde tafel zal de rij waar de voorganger zit, in beeld gebracht worden. Dit wordt gedaan om de betrokkenheid van de gemeenteleden die niet meer zelf aanwezig kunnen zijn te vergroten. Vooralsnog is deze opzet éénmalig aangezien we dit willen evalueren. Voor de mensen die thuis meeleven kan het erg fijn zijn om bij de derde tafel toch ook gemeenteleden in beeld te zien, ook al zullen ze erg klein in beeld zijn. Dit geven we mee ter overweging voor hen die geen bezwaar hebben tegen het klein in beeld zijn.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de Avondmaalscollecte bestemd voor Stichting Voedselbank Waalwijk. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: ‘oog voor voedsel, hart voor mensen’. Stichting voedselbank Waalwijk de Rijglaars heeft tot doel mensen in de gemeente Waalwijk met financiële problemen, die leven in armoede, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen ze de sociale contacten van cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan. Helpt u mee?
Ontvangen tijdens huisbezoek: Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!
Kerstattenties:
In de week van 10 t/m 17 december hopen we weer kerstattenties te bezorgen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die een uurtje kunnen/willen helpen. U kunt zich opgeven via diaconie@hervormd-sprang.nl of via Nico Visser 0416-274260. Alvast bedankt voor uw hulp!

Vanuit het CvK:
Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden september en oktober het mooie bedrag van € 671,- opgebracht (via bank en envelop) Hartelijk dank hiervoor.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 6 december hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Nehemia 9: 2-21 met als thema ’Liefde en trouw’. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum.

Wensradio:
Op D.V. woensdag 7 december is er weer een nieuwe wensradio. Wensradio is een programma waarbij u een lied kunt aanvragen voor iemand anders of voor uzelf. Dit kan een lied zijn wat u mooi vindt, als troost, als bemoediging, als felicitatie of omdat u het gewoon een mooi lied vindt. Het is fijn als u actief meewerkt aan ons programma. Stuur een email naar lied@hervormd-sprang.nl of bel naar 0416-277879. De uitzending is elke 2 weken op woensdag van 18.30 tot 19.30 en is te volgen via het kanaal van de zondagse erediensten. Wij hopen u graag te ontmoeten aan de radio of achter uw scherm. Namens het team van wensradio hartelijke groeten en graag tot dan.

Erwtensoep actie:
De erwtensoepactie, waarvan de opbrengst bestemd is voor “Sprang bouwt aan verandering” heeft het mooie bedrag van € 438,- opgebracht. Alle afnemers hartelijk dank. Nel, Corrie en Jenny.

Kerstevent:
Over een paar weken is het zover: het allereerste Kerstevent. Veel vrijwilligers hebben zich al opgegeven om mee te helpen, en de aanmeldingen voor de wandeling komen al binnen. We hopen u en jou ook te zien op zaterdag 17 december! We hebben nog een aantal vrijwilligers nodig voor toneel langs de wandeling. Wil je meedoen, dan zijn we daar heel erg blij mee! De medewerkers avond voor vrijwilligers is op 6 december in het Jeugdcentrum. We zijn nog op zoek naar oude kleden of tentzeilen om op de grond te leggen. Het gelegenheidskoor oefent zondagavond 4 december na de kerkdienst en zondagavond 11 december om 19.30 uur. Het is nog mogelijk om je bij het koor aan te sluiten. We zingen liederen van Sela en de muziek wordt verzorgd door Peter, Thijs en Renske Nieuwkoop. Voor de wandeling is het nodig om je op te geven. Dat kan via www.plannen.nl/a/kerstevent. Het is fijn om mensen uit je buurt uit te nodigen om mee te lopen. Het is toegankelijke activiteit voor mensen die niet zo bekend zijn met het geloof. Alle informatie is te vinden op www.hervormdsprang.nl/kerstevent. Voor vragen of opgeven voor toneel of materialen kun je mailen naar kerstevent@hervormd-sprang.nl.

Nieuwsbron:
De laatste Nieuwsbron van dit jaar zal rond 20 december verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 12 december via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl. Ontvangt u Nieuwsbron nog niet, dan kunt u zich via bovenstaand mailadres aanmelden.

Save the date:
Op woensdag 1 februari nodigt de Kringcommissie iedereen uit voor een ontmoetingsavond in het Jeugdcentrum. Thema; ‘Hoopvol leven’. Met; Els van Dijk, voormalig hoofd van de Evangelische Hogeschool en veelgevraagd gast bij o.a. Groot Nieuws Radio en Opwekking. Aanvang 20.00u. Meer info volgt.

Uit de Werkkamer:
Het is weer Advent. We leven in verwachting. Die verwachting is niet ongegrond! We leven immers na Pasen. Daardoor mogen we ook naar Pasen toeleven. Hoe belangrijk deze troost is blijkt des te meer wanneer we in een dal vol schaduw van de dood terecht komen. Niet minder belangrijk is de troost dat niet alleen het dal tijdelijk is, maar vooral ook Gods liefde en nabijheid blijvend zijn. Niets kan ons scheiden van Gods liefde in Christus Jezus! Jezus heeft ons beloofd dat Hij met ons is tot de voleinding van de wereld. In Advent bidden we om de hulp van Gods Geest om hierop te blijven vertrouwen en hopen. Zoals een lied zingt: “Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen En alle tranen voor altijd zal drogen Is het Uw Geest die ons helpt te geloven”.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 8 december 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 5 december om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder zij die een moeilijke weg gaan hetzij lichamelijk en/of psychisch. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.