Diensten zondag 18 december | 4e adventszondag
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18.30 uur: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 2: 4, nm. Psalm 2: 6 en 7.
Kinderoppas: Evelien Heurter, Loïs Ros, André Faro
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, Kerstattenties: 2e collecte Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten
Hoe belangrijk is het om de zondagse erediensten te bezoeken! Daar krijg je zicht op wat verborgen is. Daardoor weet je hoe je kan kijken naar het leven van alle dag. Zondagmiddag hoorden we dat we meer dan overwinnaars zijn. Michaël (wat moet zijn naam afschrikwekkend zijn voor de tegenpartij “wie is gelijk aan God?”) heeft satan neergeworpen uit de hemel. De hemel is gezuiverd en er is geen aanklager meer. Zondagmorgen horen we over Licht in de duisternis. We willen stilstaan bij de lofzang van Zacharias (Lukas 1:68-79) en daarbij ook Psalm 130 lezen. Volgens de 12 t/m 15 jarige catechisanten kan je veel hebben aan dit gedeelte. Door de boodschap kan je moedig zijn met God aan je zijde in een duistere omgeving. Bijvoorbeeld als je de enige christen bent in je klas. Ook zit in dit gedeelte een boodschap van hoop voor alle mensen die in het donker leven door zorgen, verdriet, of door dingen die hen in hun greep hebben. Mooi dat de tieners dat met hun gasten al hebben ontdekt. We hopen er zondag meer over te horen.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, op deze zondag staat Lucas 2:22-40 centraal: Maria en Jozef gaan veertig dagen na de geboorte van Jezus met Hem naar de tempel. Daar zien Simeon en Hanna Jezus. Ze hebben hun leven lang op Hem gewacht: Gods belofte is vervuld. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Ontvangen:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor het CvK en € 20,- voor de verwarming van de kerk. Diverse bezorgers van kerstattenties ontvingen een gift voor dit doel; in totaal € 180,-. Heel hartelijk dank voor alle giften!
Vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking:
De interkerkelijke stichting vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de Langstraat hoopt volgend jaar weer een vakantieweek te organiseren voor mensen met een lichamelijke beperking. De stichting geeft met nadruk aan dat ook jongere mensen met een lichamelijke beperking van harte welkom zijn. De vakantieweek zal D.V. worden gehouden van 25 maart t/m 1 april 2023 in het ‘Nieuwe Hydepark’ te Doorn. De eigen bijdrage voor de vakantieweek is € 500,- per persoon. Dit is inclusief een reünie die gepland staat voor oktober 2023. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Molegraaf via 0416-280457. Aanmelden kan via genoemd telefoonnummer of via j.d.molegraaf@hervormd-sprang.nl, tot en met zaterdag 7 januari 2023.
Kerstvakantie in NH-hotel:
Vorige week kwamen we in contact met Dick-Jan van Beek van het Rode Kruis. Hij werkt voor het Rode Kruis en doet een beroep op ons vanwege de kinderen in het NH-Hotel. U kunt er meer over lezen onder het regionieuws. Graag er notie van nemen!

Vanuit het CvK:
Energiebesparing:
Ook onze gemeente krijgt vanaf volgend jaar te maken met sterk gestegen energieprijzen. Op de begroting geeft dat, bij ongewijzigd gebruik van de verwarming, een fors tekort. Daarom is het CvK op zoek naar mogelijke besparingen. Er zijn al enkele ideeën, maar we horen graag wat er vanuit de gemeente nog meer wordt bedacht. U kunt dit doorgeven aan een van de leden van het CvK of op een inloopavond die we organiseren op D.V 28 december van 19.30 – 20.30 uur in de kerk. Uit alle ideeën zal het CvK een plan opstellen en dat presenteren op een gemeenteavond op 11 januari, 20.00 uur waar we ook samen besluiten zullen nemen. Meer informatie volgt nog in de komende Nieuwsbron, maar noteert u in elk geval alvast de datums.

Kerstviering ouderen, mannen- en vrouwenvereniging:
Woensdag 21 december willen we om 15.00 uur beginnen met het programma. Eerst is er koffie/thee met wat lekkers. Daarna is er een kerstprogramma met zingen, gedichten, lezing, en meditatie door ds. Van Wijk. Na het programma houden we een gezamenlijke broodmaaltijd.
We hopen op een gezellige en gezegende middag met elkaar. Ook wensen wij u allen gezegende kerstdagen. De voorbereidingscommissie.

ZAAC:
Hee! Hopelijk hebben jullie een leuke avond bij Friends gehad. Komende zaterdag stond er een ZAAC- avond gepland, maar i.v.m. het kerstevent is er geen ZAAC. Wel kun je nog opgeven voor de kerstwandeling via https://www.plannen.nl/a/kerstevent tijdens deze wandeling kom je een hoop ZAAC mensen tegen, Super leuk! Door de kerstdagen en de jaarwisseling is de eerste ZAAC-avond pas weer op 7 januari 2023. Tot zaterdag bij het Kerstevent!

Kerstevent:
Aanstaande zaterdag is het zover: het Kerstevent! Heel dankbaar zijn we voor zoveel vrijwilligers die zich hebben opgegeven, en voor de aanmeldingen voor de wandeling. We bidden om mooie ontmoetingen, waarbij we de geboorte van de Here Jezus mogen gedenken.
U bent van harte welkom tussen 16.00- 21.30 uur op en rond het kerkplein. In het Jeugdcentrum is een tweedehandsboekenmarkt en worden er kerststukjes verkocht. In de kerk is een afwisselend programma wat verzorgd wordt door een gelegenheidskoor dat liederen zingt van Sela en Joop de Zwart bespeelt het orgel. Het programma in de kerk wordt live uitgezonden. Op het kerkplein kunt u zich opwarmen bij een vuurkorf en genieten van erwtensoep, warme chocolademelk en verse wafels. De wandeling start ook op het kerkplein. Opgeven voor de wandeling kan nog via https://www.plannen.nl/a/kerstevent. Alle informatie is te vinden op www.hervormdsprang.nl/kerstevent. We hopen u zaterdag te ontmoeten!

Uit de Werkkamer:
Afgelopen zaterdagmorgen is het beroep gebracht vanuit de Hervormde gemeente van Heukelum. D.V. oudejaarsdag zal ik dan het besluit moeten hebben genomen. Dat brengt me in gedachten terug bij de periode dat het beroep werd uitgebracht vanuit Sprang. Ik weet nog goed welke verlangens er werden uitgesproken en welke hoop werd gedeeld. Ook in deze weken delen enigen van jullie die met mij. Dat is belangrijk in het luisteren naar Gods roepstem. Ondertussen gaat de verbouwing in ons huis door en volg ik ook een cursus. Ik hoef me niet te vervelen! Hoe anders is het voor hen voor wie het leven klein is en leeg. Dat kan zijn door ziekte, door verlies, door ouderdom en gebreken, en door zoveel meer. Kerst is voor hen en voor ons allen dé bevestiging dat we van onschatbare waarde zijn voor onze hemelse Vader. Hij wil niet zonder ons, en wij kunnen niet zonder Hem. We verlangen naar die dag dat we voor altijd bij Hem zullen zijn (1 Thessalonicenzen 4:17) in de wetenschap dat Hij tot die dag voor altijd met ons is (Mattheüs 28:20). Advent is in die zin het verwachten van de HEERE die er is en altijd zal zijn, wiens Naam is IK BEN.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 22 december 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 19 december om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: Deze Voetius verschijnt voor 3 weken. De eerste Voetius in 2023 verschijnt D.V. donderdag 12 januari.

Ten slotte:
Er staan mooie activiteiten in de gemeente te doen. Mogelijkheden om als gemeente een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Mogelijkheden om, net als de geneze bezeten, te getuigen welke grote dingen God in ons leven heeft gedaan. Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk, in het bijzonder zij die in deze, toch wel betekenisvolle dagen een weg gaan van gemis en verdriet. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.