Diensten zondag 9 januari
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. J.P. Lensen, Poederoijen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 124: 4, nm. Psalm 126:1.
Collectes: 1e collecte: Stichting Kimon, Hans en Gerrie Kasbergen, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Zoals beloofd hoepen we komende zondag verder te gaan met Mattheüs 2. Er gebeurt veel in dit hoofdstuk. Afgelopen zondag stonden we stil bij de wijzen uit het oosten die “verheugd waren”. Maar er is nog meer over hoofdstuk 2 te zeggen. Luistert u en jij weer mee?

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de derde van een blok met zes teksten over het begin van de wereld. Op deze zondag staan Genesis 3:1-13 en Genesis 3:20-24 centraal: Adam en Eva eten van de boom van goed en kwaad. Daarom stuurt God hen weg uit de tuin van Eden. Tot zondag, Leiding KND

Meeleven:
We leven mee hen die een weg gaan van zorgen. Soms uitzichtloze omstandigheden. Voor omstanders lang niet altijd te zien. We dragen hen op in uw en jullie voorbede.

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Kimon: Hans en Gerrie Kasbergen. Hans en Gerrie zijn voor ons geen onbekenden. Na hun werkzaamheden voor de GZB zijn ze door Stichting Kimon uitgezonden naar Malawi en Mozambique. Stichting Kimon is een missionaire stichting. Het uitzenden van veldwerkers t.b.v. kinderzending is prioriteit. Gelet op de doelgroep (het noodlijdende kind) zal dit werk vrijwel altijd een diaconale component in zich hebben. Hulpverlening en evangelieverkondiging gaan hand aan hand; het dagelijks brood èn het Levende Brood. Stichting Kimon is volledig afhankelijk van giften van bedrijven, kerken, particulieren en scholen. Om een dekkend algemeen budget te verwerven worden middelen ingezet als advertenties, magazine de ‘Discipel’, gerichte mailingen, nieuwsbrieven, presentaties en de website. Kijk voor meer informatie over Hans en Gerrie Kasbergen op https://liefdevoormalawi.blogspot.com . U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording giften:
Ds. Van Wijk ontving € 5 voor de voedselbank, € 10 voor het CvK en € 20 voor het CvD. Hartelijk dank!

Start Actie Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen:
Op 17 januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Door het coronavirus zal de Actie opnieuw iets anders verlopen dan eerdere jaren. U krijgt de envelop niet overhandigd, maar vindt hem in de brievenbus. In de week van 24 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Uiteraard is het ook mogelijk om deze bij de betreffende vrijwilliger via de brievenbus weer in te leveren. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 11 januari hoopten we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. Jammer dat deze ontmoetingen geen doorgang kunnen vinden. We kijken uit naar beter tijden.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 13 januari 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 10 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Dit is de eerste weeknieuws van het jaar 2022. We wensen u voor het komende jaar veel heil en zegen toe. Een uitdrukking die lang niet altijd gebruikt wordt. Door u en jullie dit toe te wensen, wensen wij, dat je van de Heere mag ontvangen de nodige zegen en het nodige welzijn enz. voor lichaam en ziel, in het nieuwe jaar. We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken en rouwdragenden. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.