Diensten zondag 7 februari
9:30 uur: Ds. H.J. Lam, Werkendam
17:00 uur: Prop. H.A. van Toor, Zetten , Jeugddienst
De diensten zijn te volgen via deze link.
– Zingen voor de dienst: v.m.: Psalm 34:1,9, n.m.: Psalm 34:2
– Collectes: 1e collecte: Project 10 27: Libanon, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming.

Bij de diensten:
Op zondagmiddag 7 februari is er om 17:00 uur een jongerendienst. De voorganger in deze dienst is de Prop. H.A. Van Toor. Hij is sinds ruim een jaar proponent te Zetten (Gelderland) en is sindsdien tijdens meerdere jongerendiensten in andere gemeenten de voorganger geweest. De heer Van Toor zal preken over het thema “Van wie ben jij er één?”. Wegens de geldende coronamaatregelen zijn er helaas geen bezoekers toegestaan in de kerk. De dienst is online te volgen via deze link.

Van de kindernevendienst:
Jona op de vlucht: Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Jona. We lezen het verhaal over de profeet Jona die van God de opdracht krijgt om naar Nineve te gaan.
Op deze zondag staan Jona 1:1-16 en Jona 2:1 en 11 centraal: Jona is op de vlucht voor God.
Veel plezier met de materialen! Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Aanpassing Gebruiksplan Kerkgebouw:
Er is een gebruiksplan voor het gebruik van het kerkgebouw. Dit gebruiksplan is woensdag 27 januari 2021 voor het laatst door de kerkenraad geactualiseerd. De redenen voor deze aanpassing zijn de volgende. Ten eerste. Naar aanleiding van een dringend advies van de PKN worden vanaf 15 december 2020 de erediensten enkel online gehouden, dus zonder kerkgangers, maar wel met medewerkers. Ten tweede. De PKN heeft de gemeenten dringend geadviseerd vanaf 13 januari 2021 niet te zingen tijdens de kerkdienst. Vanaf deze datum tot en met in ieder geval 7 februari 2021 wordt tijdens de kerkdienst in het geheel niet gezongen, dus ook niet met een klein aantal personen. Dit geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting met een klein aantal mensen. Er zal gebruik worden gemaakt van geluidsopnamen. Het aangepaste gebruiksplan kunt u terugvinden op onze website onder “Gebruiksplan Hervormde gemeente Sprang”. De onderstreepte tekst is nieuw.
Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 Libanon: hulp voor de naaste. De diaconale tak van de Armeense Kerk in Libanon richt zich op de vaak arme buitenwijken van Beiroet. Er woont hier een mix van politieke, sociale en religieuze groepen. Het is een ‘toevluchtsoord’ voor velen die moesten vluchten uit verschillende gebieden in het Midden-Oosten. Families, kinderen en ouderen worden geholpen. Dankbaar is de kerk voor de hulp: “Ons werk wordt mogelijk gemaakt door gevende en biddende mensen wereldwijd”. Geeft en bidt u mee? U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link  Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v.: diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Vanuit het CvK:
Actie Kerkbalans:
Afgelopen weken heeft de actie kerkbalans weer plaats gevonden met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. U heeft dit ook door middel van uw toezegging laten blijken. De actie kerkbalans heeft op basis van de eerste telling het voorlopige bedrag van ruim € 118.000 aan toezeggingen behaald. Ten opzichte van vorig jaar is dit ruim 4% meer. We zijn als college van kerkrentmeesters zeer dankbaar dat in deze tijd, waarbij we elkaar fysiek niet in de kerk kunnen ontmoeten, u toch uw betrokkenheid door middel van uw gave heeft laten blijken. We zien hierin de kracht van onze Heiland en ervaren dit als een rijke zegen. Een groot compliment aan alle medewerkers en lopers die ondanks de bijzondere omstandigheden dit jaar, weer tijd hebben vrijgemaakt en enthousiast op pad zijn gegaan. Maar ook aan u als gemeente die uw verantwoordelijkheid en betrokkenheid heeft getoond. Allen heel hartelijk dank daarvoor.

Follow Me:
Maandag 8 februari verzorgt ds. Van Wijk voor ons een Bijbelles over profetische teksten in het Oude Testament. We beginnen weer online om 18.45 uur.
Centrale Bijbelkring: Op dinsdagavond 9 februari ontvangen jullie enkele gedachten over psalm 139. We hopen met elkaar dat de situatie snel veranderd en we elkaar weer kunnen ontmoeten in het jeugdcentrum.

Uit de pastorie:
Komende zondag zal ik niet voorgaan in Sprang. Dit had de derde week van een blok nascholing moeten zijn. Helaas is dat verschoven naar later in dit jaar (juni en september). We hopen op een zegenrijke zondag met de gastvoorgangers. Het was opnieuw fijn om een preekbespreking te hebben. Mijn gedachten gaan nu uit naar volgende week zondagmorgen. Dan hopen we nog één keer stil te staan bij de Bergrede (maar dan in de versie van Lukas; Lukas 6:36), en het lijkt me mooi om daarover na te kunnen praten. Er is nog genoeg ruimte voor anderen! Het is mooi om weer eens een geloofsgesprek te hebben met anderen. Het deed me goed om weer wat gezichten te zien.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 11 februari 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 8 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Allen een hartelijke groet, ook namens uw kerkenraad en uw pastoraal werker Arjan Noorland, Ds. E. van Wijk