Diensten zondag 14 februari | 1e lijdenszondag
9:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. M.H. Vastenhout, Eethen
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  .
– Zingen voor de dienst: v.m.:  Psalm 36:2,  n.m.: Psalm 66:1,2
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, vervoerskosten jaarlijkse kledingactie ZC, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie.
 
Bij de diensten:
Afgelopen zondag hoorden we in Psalm 13 de herhaalde vraag: “hoelang?”. We kregen een “cursus klagen”, en hoorden hoe heilzaam het is om wat ons gevangen houdt bij de HEERE te brengen. We mogen dat doen in het vertrouwen dat Hij Zich aan ons verbonden heeft en weet. ’s Middags was er een jeugddienst. Daar kijken we dankbaar op terug. De boodschap dat we van de Heere zijn (Romeinen 14:7-8), en dat dit onze diepste band met elkaar is, is erg welkom in een wereld waarin steeds meer en meer het individu centraal staat. We zijn dankbaar voor alle bijdragen in die dienst: wat een talent! Vooral was het fijn om weer eens wat gezichten te zien. We missen elkaar. Komende zondag en ook de week daarop zouden in het teken van het avondmaal staan. D.V. 21 februari hopen we inderdaad een dienst te hebben waarbij de tekenen van brood en wijn centraal staan. Hoewel we niet een aparte voorbereidingsdienst hebben (geen van ons zal immers “aangaan”) is het wel goed om je er op voor te bereiden, aangezien we allen die tekenen tot ons willen nemen met ons hart en in geloof. Deze zondagmorgen willen we stilstaan bij Lukas 6:36. In de lijdenstijd is het goed om te bedenken dat Jezus dit zelf heeft voorgedaan. Daarna hopen we opnieuw preekbespreking te hebben (zie hieronder).

Preekbespreking zondag 14 februari 2021:
Na twee eerdere fijne preekbesprekingen is er weer een nieuw moment gepland. Zondagmorgen 14 februari kunnen we elkaar weer online ontmoeten en is er na de ochtenddienst o.l.v. ds. E. van Wijk de volgende preekbespreking. Om aan deze preekbespreking deel te nemen is aanmelding nodig. Via een link op de website kan een opgaveformulier ingevuld worden. Opgave kan t/m zaterdag 13 februari 15.00 uur. Zaterdagavond ontvangt u/jij een mail met de link om te kunnen deelnemen aan de preekbespreking via Teams.

Van de kindernevendienst
Jona gaat naar Nineve: Deze zondag is de tweede van een blok met twee verhalen over Jona. We lezen het verhaal over de profeet Jona die van God de opdracht krijgt om naar Nineve te gaan. Op deze zondag staat Jona 3:1-10 en Jona 4:1-11 centraal: Jona gaat alsnog naar Nineve om de mensen namens God te waarschuwen. Maar God straft de mensen in de stad niet en Jona is daar boos over. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte: Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de vervoerskosten van de jaarlijkse kledingactie ZC. Elk jaar wordt er door de ZC een kledingactie georganiseerd. Kleding wordt vaak naar Oost-Europa gebracht, bijvoorbeeld naar Oekraïne, Polen, Roemenië en Slovenië. Recent zijn daar de hulptransporten naar vluchtelingenkampen in Griekenland (Thessaloniki en Lesbos) en Servië bij gekomen. Bedrijven sponsoren regelmatig de brandstofkosten of lenen een truck uit. Chauffeurs stellen belangeloos hun ervaring en rijbewijs beschikbaar om een rit van vaak meer dan vijf dagen te maken.  Desondanks zijn de vervoerskosten hoog. Help u mee? U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften: ds. Van Wijk ontving een gift van € 50 voor het CVK. Hartelijk dank hiervoor.
Vanuit het CvK:
Opbrengst collecten en giften januari 2021: Via de bank is er in januari een totaalbedrag van
€ 1.910 ontvangen aan giften en voor gemiste collectes. Via de ‘collectezak’ op de website is € 1.619 ontvangen. Hiervan is € 681 bestemd voor de diaconie. Hartelijk voor uw gaven.

Follow Me:
Afgelopen maandag hebben we met de jongeren stilgestaan bij Jesaja 55: 1 t/m 4. Moeilijke woorden werden duidelijk gemaakt. Wat betekend bijvoorbeeld: Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven…? Goed luisteren! En bij dat goed luisteren volgt dan ook een belofte van leven. Aanstaande maandag 15 februari is er in verband met de voorjaarsvakantie geen catechisatie.

ZAAC
5 februari hebben we de eerste online avond gehad, de Cirkelslag was een succes! Wat leuk om jullie allemaal weer te zien en te spreken. Over een aantal weken zullen we een pub quiz organiseren, meer informatie krijgen jullie via de groepsapp, Voetius en via Social media! Zit je nu nog niet in de groepsapp, maar wil je dat wel, stuur dan even een mailtje met je telefoonnummer naar: zaac@hervormd-sprang.nl en we voegen je toe aan de groepsapp. Zo blijf je op de hoogte van alle activiteiten! Tot snel!

Vanuit de zendingscommissie
De Digitale Sprangse Bingo!: Op zaterdagavond 27 februari vindt er om 19:00 een digitale bingo plaats. Deze bingo is voor jong en oud en iedereen is dus van harte welkom. Tijdens deze avond zullen er meerdere bingorondes worden gespeeld waarbij de bingomasters aan de molen zullen draaien en je thuis op de bank mee kan spelen. De opbrengst van deze avond is bestemd voor de GZB. Meer informatie over de bingoavond volgt snel op de website van Hervormd Sprang. De bingomasters hebben er zin in, speel je mee?

Kopij Voetius:
Voor de editie van 18 februari 2021  kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 15 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Zondag begint in onze traditie de lijdenstijd weer. Een periode van verstillen, van concentratie op het lijden van Jezus, maar…. zeker ook op Zijn opstanding. Laten we niet vergeten dat we deze periode mogen zien in het licht van Pasen, als Paas-christenen. Jezus heeft overwonnen door te lijden en te sterven, en door in dat alles trouw te blijven aan de HEERE en aan ons mensen. Allen een hartelijke groet, ook namens uw kerkenraad en uw pastoraal werker Arjan Noorland, Ds. E. van Wijk