Diensten zondag 6 februari
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. A.J. Molenaar, Woudrichem
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 128: 2, nm. Psalm 128: 3 en 4.
Collectes: 1e collecte: Project 10 27 Congo, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
We kijken dankbaar terug op de dienst van afgelopen zondagmorgen. Een dienst van Kerk, School en Gezin. Wij gaan veel musjes te boven. Jezus heeft dat laten zien door voor ons te sterven aan het kruis. Aanstaande zondag komt de blijde boodschap, het Evangelie weer naar ons toe. Gezegende diensten toegewenst.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie volgens Marcus. Marcus 1:1-11 staat centraal: Johannes de Doper roept de mensen op om zich te laten dopen en hun leven te veranderen. Ook Jezus laat zich door Johannes dopen.
Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 Congo: medische uitrusting en apparatuur. Zendingswerker Mark Godeschalk is arts in het ziekenhuis in Lolwa, een plaats in het regenwoud van Congo. Hij werkt samen met twee andere artsen en een aantal verpleegkundigen. Zij hebben slechts beperkte middelen voor het stellen van diagnoses en voor het behandelen van patiënten. Om goede zorg te kunnen bieden is er dringend behoefte aan medische uitrusting en apparatuur. Door middel van dit project willen we het ziekenhuis in Lolwa helpen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit zal de gezondheid van de bevolking rondom Lolwa ten goede komen. U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in een collectezak stoppen. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 2 x € 20 voor de kerk. Ook ontving het CvD een gift van € 20 die bestemd is voor de kerstattenties. Heel hartelijk dank!

Actie Kerkbalans 2022:
Afgelopen weken heeft de Actie Kerkbalans weer plaatsgevonden met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. U heeft dit ook door middel van uw toezegging laten blijken. De Aktie Kerkbalans heeft op basis van de eerste telling het voorlopige bedrag van bijna € 115.000 aan toezeggingen behaald. We zijn als college van kerkrentmeesters zeer dankbaar dat in deze tijd, waarbij we elkaar fysiek niet in de kerk kunnen ontmoeten, u toch uw betrokkenheid door middel van uw financiële bijdrage heeft laten blijken. We zien hierin de leidende hand van onze Heere en ervaren dit als een rijke zegen voor de gemeente. Allen die, op welke wijze dan ook, een bijdrage hebben geleverd voor het slagen van de Actie Kerkbalans zeggen we heel hartelijk dank. Hebt u de ophaler gemist? Wilt u de antwoordenvelop dan bezorgen op het adres wat u bij de bezorging hebt ontvangen? Hebt u nog geen envelop ontvangen en wilt u wel graag een bijdrage doen? Dat kan door uw bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters o.v.v. Actie Kerkbalans. U vindt het nummer op de website onder deze link.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 8 februari hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Ezra 10: 1 t/m 17 Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum.

Wensradio:
Aanstaande woensdag 9 februari is er weer een uitzending van Wensradio. Wensradio is een verzoekliederenprogramma via het kanaal van kerkdienstgemist (zie de website van onze gemeente), waarbij u iemand anders of uzelf een lied kunt aanbieden. Dit kan zijn ter bemoediging, als troost, uit dankbaarheid of gewoon omdat u het een mooi lied vindt, wat u aanspreekt. U kunt natuurlijk uw aanvraag ook anoniem insturen. Een verzoek insturen kan via de mail naar lied@hervormd-sprang.nl of door te bellen naar 278810 tot uiterlijk maandagavond 18.00 uur voorafgaand aan de uitzending. De uitzendingen zijn twee wekelijks op woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. We kijken uit naar uw aanvragen. Namens het team van Wensradio, graag tot dan.

Senioren contactmiddag:
Op donderdagmiddag 10 februari om 14.30 uur, willen we weer een senioren middag houden in het Jeugdcentrum. Jannie van Rijn wil ons iets komen vertellen en laten zien over het leven van Corrie ten Boom in de concentratie kampen. Een heel beladen onderwerp natuurlijk maar vast heel interessant om er meer van te horen en te zien. Iedereen is weer van harte welkom in het Jeugdcentrum. Maar we moeten ons natuurlijk wel aan alle richtlijnen houden die daarvoor nog gelden. Dat betekent 1,5 meter afstand houden van elkaar en mondkapjes bij ’t lopen. We hopen op weer een mooie en fijne middag met elkaar. Heeft u vervoer nodig dan kunt u bellen met Petra van Baardwijk, tel 276493. De senioren commissie.

Uit de studeerkamer:
Vorige week kreeg ik opnieuw een foto toegestuurd uit een woonkamer. Een peuter (als ik het goed zeg) die aandachtig bij de televisie staat om naar de kerkdienst te kijken. Volgens de ouders vol enthousiasme. Ze schrijven dat hun kindje groot wordt met de kerk, iets waar hun kindje anders veel minder van had meegekregen. Die invalshoek had ik nog niet bedacht. Inderdaad zien kinderen in die leeftijd maar zelden de kerk vanbinnen. Ze gaan naar de opvang. Ondanks alle vele nadelen die er zijn leek het me goed om dit te delen. Laten we blijven proberen om het goede te zien, wat de HEERE doet.

Kopij Voetius:
Voor de editie van10 februari 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 7 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken en rouwdragenden. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.