Diensten woensdag 9 maart | Biddag voor gewas en arbeid.
14:00 uur: ds. E. van Wijk & Ds. A. de Wit
19:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: nm. Psalm 100: 2,3.
– Collectes: 1e collecte: Dorcas-duurzaam ontwikkelingswerk en noodhulp, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bidstondcollecte.
Diensten zondag 13 maart | 3e lijdenszondag
09:30 uur: Ds. J.B. Alblas, Katwijk
18:30 uur: Ds. S.A. Doolaard, Serooskerke
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 132: 10, nm. Psalm 132: 11.
Kinderoppas: Sanne Bogers, Anthe Treffers, Minke Treffers
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
De kerk heeft 7 zondagen apart gezet om het lijden en sterven van Jezus Christus te gedenken. Om toe te leven naar Goede vrijdag. De dag dat Jezus stierf aan het kruis. De plaats waar Hij verwond werd. Een wond waarvan Jezus zei: Blijf in Mij, en Ik in u. (Joh. 15) Op biddag wordt gevraagd om Gods zegen voor ons leven en ons werk, en dat van anderen. Het is een moment om stil te staan bij de afhankelijkheid van Gods genade en te belijden dat Hij de bron van al het goede in de wereld is. Dat maakt biddag ook een dag van bewustwording. Welvaart en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend, en veel mensen leven in armoede, onzekerheid of hebben te maken met onrecht. Daarom bidden we voor Gods zegen voor de samenleving en de wereld. Gezegende diensten toegewenst.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Zondag 6 maart is de eerste van een blok met zeven teksten over Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die God ons beloofd heeft.
Op deze zondag staat Exodus 12:21-31 en 37-42 centraal: De Israëlieten worden door God bevrijd uit Egypte. Zondag 13 maart is de tweede van een blok met zeven teksten over Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die God ons beloofd heeft. Op deze zondag staat Exodus 13:3-10 centraal: De Israëlieten krijgen de opdracht om het paasfeest te blijven vieren. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collectes:
Op zondag 6 maart wordt de GZB voorjaarscollecte gehouden, die bestemd is voor zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Libanon is een klein, maar prachtig land. Een land met veel problemen, maar ook een land waar de kracht van hoop zichtbaar is. Kees en Esther wonen en werken in de hoofdstad Beiroet. Kees werkt als docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan dat seminarie worden studenten uit de hele Arabische wereld en Noord-Afrika opgeleid tot predikant, om de kwetsbare kerk te dienen. Esther werkt als jeugdarts/kinderarts in een gezondheidskliniek in een arme wijk van Beiroet, waar arme Libanese en Syrische kinderen en hun gezinnen de gezondheidszorg krijgen die voor hen anders niet bereikbaar is. Met woorden en daden delen ze zo het Evangelie: geloven kan niet zonder omzien naar de ander, en naar de ander omzien vertelt iets van Gods liefde. Kijk voor meer informatie op https://gzb.nl/lichtvoorlibanon .
Op woensdag 9 maart is de diaconiecollecte bestemd voor Dorcas: duurzaam ontwikkelingswerk en noodhulp (in het bijzonder denken we nu aan Oekraïne). Duurzaam ontwikkelingswerk: de hulp die Dorcas biedt is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Noodhulp: slachtoffers van een ramp, crisis of oorlog hebben razendsnel praktische hulp nodig: voedsel, medische zorg en een dak boven hun hoofd. Bij noodhulpprojecten werkt Dorcas samen met lokale overheden, de VN en andere hulporganisaties, zoals de Dutch Relief Alliance en het Christelijk Noodhulpcluster. Samen bereiken ze zo veel mogelijk mensen en geven ze effectievere hulp. U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 5, € 10 en € 20 voor de Kerk. Truus Verduijn ontving tijdens een HVD-bezoek € 10 voor de Kerk. Heel hartelijk dank voor uw gaven!
Jaarrekening 2021 CvD:
De jaarrekening van het CvD is tijdens de kerkenraadsvergadering van 24 februari jl. vastgesteld. Deze ligt van 7 t/m 11 maart a.s. ter inzage. U kunt hiervoor een afspraak maken met diaken Arjan Bogers, tussen 19:00 uur en 20:00 uur via 0416-282342.
Vanuit het C.v.K
Collectemunten: Maandag 7 maart worden er weer collectemunten uitgereikt in de C.v.K kamer onder de toren. Tijdstip: tussen 19:30 en 20:00 uur. Het rekeningnummer waarop de munten besteld kunnen worden is NL79RABO0373729448.

Uit de studeerkamer:
Wat gebeurt er wanneer mensen niet luisteren naar de Bergrede? Als ze niet luisteren naar Romeinen 12:9-21? Helaas zien we het effect in de Oekraïne, maar ook op zoveel plaatsen meer. Misschien zien we het wel dichterbij dan ons lief is. Wellicht weten onze naasten erover mee te praten. Doen wat Jezus zegt! Het geestelijke leven heeft alles met ons gedrag te maken. Veel meer met ons gedrag dan met allemaal geestelijke belevenissen. De ware Godsdienst is immers: Weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking en jezelf onbesmet bewaren in de wereld (Jakobus 1:27). Wat gebeurt er wanneer mensen luisteren naar de Bergrede en naar bijvoorbeeld Romeinen 12? We zien bij Jezus dat je dan vervolgd kan worden. Je kunt daarbij zelfs het idee hebben dat God je verlaten heeft (Mattheüs 27:46). Maar! We leven toe naar Pasen. Jezus staat op! Dat is wat er gebeurt! Wanneer mensen luisteren, mogen ze zich vastklampen aan die belofte, aan dat heilsfeit. “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere” (1 Korinthe 15:58). Laten we onder deze omstandigheden niet verlammen, maar werken en bidden. D.V. woensdag is het Biddag. In de middag hopen we stil te staan bij Daniël 6 en in de avond bij de bede “geef ons heden ons dagelijks brood”. Inderdaad, die bede heb ik bewaard voor Biddag. De maandag en dinsdag staan voor mij in het teken van een cursus. Het liefst ben je altijd betrokken bij alle mensen (dat is zowel passie als valkuil), maar dat gaat niet. Het maakt me dankbaar dat we een pastoraal-werker hebben! Hij is bovendien beschikbaar voor het pastoraat wanneer ik dat zelf niet ben (deze week, en tot en met biddag). We hopen dat iedereen weer heelhuids terugkomt van vakantie. Allen Gods zegen toegewenst.

Senioren contactmiddag:
Donderdag 10 maart is er weer een senioren contactmiddag in het Jeugdcentrum. We beginnen om 14.30 uur. Arjan Noorland zal de meditatie verzorgen. Patrick de Jong komt ons iets vertellen over het team Finnspiration. Finn, hun zoon heeft de progressieve spierziekte Duchenne. Over de ziekte, het team en de stichting komt hij ons meer uitleg geven en vertellen. Dit wordt vast weer een interessante middag. We hopen iedereen weer te zien. Voor eventueel vervoer kunt u bellen naar Petra van Baardwijk 0416-276493.

ZAAC:
Heey! Wat was het gezellig zaterdagavond, iedereen heeft zijn/haar uiterste best gedaan om de ene naar de andere strike te gooien! We kregen zelfs een backstage tour bij de bowlingbaan! Zaterdag 5 maart zijn jullie weer welkom in het Honk! Wij hebben weer een toffe avond voor jullie voorbereid! Het Honk is open om half 8 en om 8 uur gaan we beginnen! De week erna (12 maart) zijn jullie welkom bij Friends. Tot zaterdag, groetjes!

Spoorzoekers/Fellows:
We gaan weer beginnen!! We verwachten jullie dinsdag 8 maart om 18.45 uur in het Jeugdcentrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom. Neem gerust je vrienden mee!

Sprang bouwt aan verandering:
Donderdag 10 maart om 19:30 uur staat de informatieavond gepland over de werkvakantie in 2023. Deze informatieavond zal gehouden worden in het Jeugdcentrum aan de Kerkstraat in Sprang-Capelle. Heb je zin in een uitdaging, wil je bouwen aan “verandering” en ben je nu tussen de 15 en 30 jaar, dan ben je van harte welkom om vrijblijvend te komen kijken en luisteren.

Wensradio:
Op woensdag 16 maart is er weer een uitzending van Wensradio. Wensradio is een verzoekliederenprogramma via het kanaal van Kerkdienst Gemist (op de website van onze gemeente), waarbij u iemand anders of uzelf een lied kunt aanbieden. Dit kan zijn ter bemoediging, als troost, uit dankbaarheid of gewoon omdat u het een mooi lied vindt, wat u aanspreekt. U kunt natuurlijk uw aanvraag ook anoniem insturen. Een verzoek insturen kan via de mail naar lied@hervormd-sprang.nl of door te bellen naar 278810 tot uiterlijk maandagavond 18.00 uur voorafgaand aan de uitzending. De uitzendingen zijn twee wekelijks op woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. We kijken uit naar uw aanvragen. Namens het team van Wensradio, graag tot dan.

Ontmoetingsavond:
Op dinsdag 22 maart willen we een gezamenlijke Bijbelkring avond organiseren, waarbij iedereen welkom is!! Het laatste jaar zijn veel kringen gestopt of op een andere manier doorgegaan. Om iedereen weer te ontmoeten en ook nieuwe mensen te enthousiasmeren voor het kringwerk nodigen we jullie/ u uit. De avond begint om 20.00 met koffie/ thee in het Jeugdcentrum. De ingrediënten voor deze avond zijn: een spel/ontmoeting/ bidden/ Arjan Noorland/ hapje en drankje/ Bijbelstudie/ zingen. Je hoeft je niet op te geven, iedereen is welkom!!! De kringcommissie.

Workshop bloemschikken:
Donderdag 31 maart organiseert de Zendingscommissie in samenwerking met Erica Broeks, Truus Verduijn en Willemien Verduijn een workshop bloemschikken. De opbrengst van deze workshop is voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Tijdens deze workshop maakt u een bloemstuk of krans. Dat blijft nog een verrassing. U hoeft zelf alleen een scherp mesje, een tangetje (om ijzerdraad mee te knippen) en, als u dit heeft, een snoeitang mee te nemen. De avond begint om 20.00 uur in het Jeugdcentrum. De kosten van deze avond zijn € 20,-. Voor koffie/thee/fris en iets lekkers wordt gezorgd. Introducés zijn van harte welkom! Bent u enthousiast geworden? Meld u dan snel aan! Aanmelden kan via de website of telefonisch bij Letty Molegraaf 0416-280457. Wanneer u vervoer nodig heeft, kunt u eveneens contact opnemen met Letty Molegraaf. Aanmelden kan t/m 26 maart a.s. Bij afmelding na 26 maart, dient het bedrag van € 20,- toch betaald te worden. Dit i.v.m. inkoop van materiaal. Het bloemstuk/krans wordt dan thuisbezorgd. Bij minder dan 20 deelnemers kan deze avond niet doorgaan. We hopen op een gezellige avond! Een hartelijke groet, de Zendingscommissie

Gebedsteam
Zondag 13 maart na de avonddienst hopen we weer een gebedsmoment te houden. Afgelopen zondag hebben we in een kort, extra gebedsmoment stil gestaan bij de oorlog in Oekraïne. Naast onze andere dank en zorg zal ook die situatie komende zondag weer in onze gedachten en gebeden zijn. Een ieder is van harte welkom aanwezig te zijn en/of gebedspunten aan te leveren (gebedsteam@hervormd-sprang.nl). Zie de tegel Gebedsteam op de website van Hervormd Sprang voor informatie en gebedspunten. Hartelijke groet, het Gebedsteam.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 17 maart 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 14 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze rouwdragenden en zieken. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.