Zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff

Actuele informatie over Kees en Esther van der Knijff en hun gezin kunt u lezen in de nieuwsbron.

Via GZB-Deelgenoten zijn wij als gemeente verbonden aan het zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Deelgenoten is een programma van de GZB dat gemeenten verbindt met zendingswerk. Met Deelgenoten steunen we zendingswerkers, ontdekken we wat zendingswerk is en leren we christenen uit Gods wereldwijde kerk kennen. Kees en Esther zijn sinds januari 2021 uitgezonden door de GZB. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof.

Kees en Esther zijn met hun hun 3 kinderen Hannah, Nathan en Timon uitgezonden naar Libanon. Libanon is een klein, maar prachtig land. Een land met veel problemen, maar ook een land waar de kracht van hoop zichtbaar is. Kees en Esther wonen en werken in de hoofdstad Beiroet. Kees werkt als docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan dat seminarie worden studenten uit de hele Arabische wereld en Noord-Afrika opgeleid tot predikant, om de kwetsbare kerk te dienen. Esther werkt als jeugdarts/kinderarts in een gezondheidskliniek in een arme wijk van Beiroet, waar arme Libanese en Syrische kinderen en hun gezinnen de gezondheidszorg krijgen die voor hen anders niet bereikbaar is.

Met woorden en daden delen ze zo het Evangelie: geloven kan niet zonder omzien naar de ander, en naar de ander omzien vertelt iets van Gods liefde.

U kunt op verschillende manieren meeleven met familie van der Knijff. Dat kan door een kaartje of brief te sturen:

Kees en Esther van der Knijff
c/o ABTS

Blata Street
P.O. Box 60
Mansourieh – Maten
Lebanon

Via mail: keesvanderknijff@gmail.com; of esthervanderknijff@gmail.com

Via uw gift: Diaconie N.H. Gem. Sprang, rekening NL74RABO0334202523 o.v.v. Kees en Esther van der Knijff.
U kunt ook eens een kijkje nemen op hun blog, Licht voor Libanon.
Bovenal vragen we uw gebed voor dit jonge gezin.

Kees en Esther hebben enkele filmpjes gemaakt die via Youtube te bekijken zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=76_3ztpeWWY&ab_channel=MaranathakerkRotterdam
https://www.youtube.com/watch?v=SppWvjt4c4o&ab_channel=MaranathakerkRotterdam
https://www.youtube.com/watch?v=DqUhubx5RV4&ab_channel=MaranathakerkRotterdam
Vlog kinderen Van der Knijff september 2022

De eerste nieuwsbrief van Kees en Esther
De tweede nieuwsbrief van Kees en Esther (april 2021)
Interview met Kees en Esther november 2021
Nieuwsbrief van Kees en Esther januari 2022
Nieuwsbrief van Kees en Esther april 2022
Nieuwsbrief van Kees en Esther september 2022
Nieuwsbrief van Kees en Esther december 2022
Nieuwsbrief van Kees en Esther april 2023
Nieuwsbrief van Kees en Esther november 2023