Diensten zondag 17 juli
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. F. van Roest, Zeist
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 122: 1, nm. Psalm 141: 3 en 9.
Kinderoppas: Corina Lam, Edith Haverhals, Tijn Bogaarts
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: IZB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten
Afgelopen zondag stond er op het psalmbord: Vaderdag. Al snel werd duidelijk dat we niet iets vergeten waren maar dat God de Vader ons weer opzocht. Wat kijkt de Vader er naar uit dat wij Zijn liefde gaan beantwoorden met wederliefde. We kijken dankbaar terug op de doop van Feline en Tobias! Wat fijn om met zovelen in de kerk te zijn en de HEERE groot te maken. Komende zondagmorgen en DV. volgende week (ochtend en avond) vervolgen we onze reis door het boekje Ruth. Bemoedig elkaar door de kerkdienst te bezoeken indien mogelijk. Gezegende diensten toegewenst.

Koffie drinken na de dienst:
DV zondagmorgen 17 juli is er na de kerkdienst weer gelegenheid om elkaar, onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas fris, te ontmoeten in het Jeugdcentrum. Iedereen is welkom, ook als u nog nooit geweest bent, van harte welkom. De zendingscommissie.

Gebedsuur:
Zondag 17 juli na de avonddienst hopen we weer een gebedsuurtje te houden in de doorloopruimte van de kerk. Eenieder van harte welkom. Het thema zal zijn ‘Alles Andersom’, ook het thema van de vakantiebijbelweek. Gebedspunten indienen kan via het mailadres; gebedsuur@hervormd-sprang.nl. De gebedskaart voor de zomervakantie kunt u op deze pagina bekijken. Achter in de kerk zal een QR-code te vinden zijn die daarheen doorverwijst evenals wat geprinte versies van de kaart voor hen die geen toegang tot de website hebben. Hartelijke groet van het gebedsTeam.

Van de kindernevendienst: 
Beste kinderen, deze zondag is de tweede van een blok met vijf teksten over Jakob. Op deze zondag staat Genesis 27:1-30 centraal: Jakob die zijn vader Isaak bedriegt en zo de zegen steelt die voor zijn oudere broer bedoeld is. Groetjes! Leiding KND

Belijdeniscatechese:
Het is alweer even geleden: Op Palmpasen mochten 4 jonge mensen in onze gemeente belijdenis doen van hun geloof. Op die manier mochten ze “Papa” zeggen (Galaten 4:6-7) tegen de God die bij hun doop al “Mijn kind” had gezegd. Misschien ben je daar ook aan toe om er openlijk voor uit te komen dat je jezelf ziet als kind van Hem. Moet je daar jong voor zijn? Die indruk zou je haast wel krijgen na afgelopen jaren, maar… dat is zeker niet het geval! Voor sommigen is deze stap tot dusver toch te groot gebleven, door bijvoorbeeld de geloofsopvoeding die je hebt gekregen. De catechese naar het belijdenis-doen toe, kan je helpen om te groeien in je relatie met de HEERE en daarmee ook in vertrouwen. Je kunt je nu al aanmelden voor de belijdeniscatechese. Als je vragen hebt, praat er dan over met hen die afgelopen jaren belijdenis deden. We hopen in september van start te gaan. Daarom graag aanmelden voor 4 september bij Ds. Van Wijk: predikant@hervormdsprang.nl

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB: Perron Oosterheem Zoetermeer (gekoppeld aan zendingsbussen). Wat hebben een buikschuifbaan en een kinder-kookclub te maken met de kerk? Nou, best heel wat! Ga maar eens kijken in de Zoetermeerse wijk Oosterheem. De pioniersplek Perron Oosterheem zet zich daar, met steun van de IZB, in voor de 23.000 inwoners van deze wijk. Voor velen van hen is de drempel naar een traditionele kerk nog wat aan de hoge kant. Daar weet Perron Oosterheem wel een mouw aan te passen. Via bijvoorbeeld Alpha-cursussen, creatieve bijeenkomsten, maaltijden en een sportweek worden mensen geholpen om over die drempel te stappen. Timo Hagendijk, missionair pionier van Perron Oosterheem: “Het is mooi om te zien dat mensen door een keer te komen eten, blijven hangen en langzaamaan interesse krijgen in wat het geloof voor hen kan betekenen – en andersom.” Hij is ervan overtuigd dat God echt niet alleen in de kerk werkt. “Wij geloven dat Hij allang aan het werk is met Zijn schepselen, in onze stad en in deze wereld. Wij zien uit naar wat God nog meer gaat doen in Zoetermeer.” Ook dit stukje missionair werk kan niet zonder uw gebed en financiële hulp. Wilt u Perron Oosterheem steunen? U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften:
ds. van Wijk ontving € 100,- voor stichting de Strohalm in Waalwijk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor het orgelfonds en € 50,- voor het CvK. Nel Maijers ontving € 20,- voor de kerk tijdens een HVD-bezoek. In de collectezak zat een envelop met € 20,- voor het verjaardagsfonds. Voor alle giften hartelijk dank.

VBK-week:
De voorbereidingen voor de VBK zijn in volle gang! In de laatste week van de zomervakantie worden er allerlei activiteiten georganiseerd op het Molenplein rond het thema ‘Alles Andersom’. In dit thema gaat het over Jezus, Hij is Degene die ‘alles andersom’ maakt. We zien uit naar een mooie week waarin we met elkaar ontdekken Wie Jezus voor ons is. We hopen dat de drempel laag is om vriendjes en bekenden uit te nodigen om aan activiteiten mee te doen.
Kinderen:
Voor de kinderen zijn er drie ochtenden (woe, do, vrij) in de tent met een Bijbelverhaal, muziek en leuke spellen en knutselwerkjes. Op woensdagochtend is er een poppentheater en eten we pannenkoeken.
Jongeren:
De VBK+ is voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Drie avonden (woe, do, vrij) worden gevuld met leuke spelletjes, opdrachten, sketches en vooral erg veel gezelligheid.
Overige activiteiten:
Verder staan er op de planning: tentdienst op zondagmiddag, kick-off voor de medewerkers op maandagavond, bingo op dinsdagavond, een mannenavond op woensdag, en op donderdag een seniorenmiddag en vrouwenavond. Vrijdagavond is er voor iedereen vanaf 17.00 uur een maaltijd. De VBK-week sluiten we op zondagochtend af in de kerk, met daarna nog koffiedrinken. Meer informatie over de activiteiten, de tijden en eventuele opgave is te lezen op www.hervormdsprang.nl/vbk.
Medewerkers gezocht:
Voor woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend zijn nog veel medewerkers nodig voor het kinderprogramma. Het zou mooi zijn als veel gemeenteleden hierbij willen helpen en een steentje bijdragen aan deze week! Je kunt je opgeven via de website of door te mailen naar vbk@hervormd-sprang.nl. We zien naar je opgave uit!
Flyers:
Aanstaande zondag worden er VBK-flyers uitgedeeld. Neem gerust wat meer flyers mee om door te geven aan bekenden.

Verlof en vervanging:
Gedurende de zomervakantie hebben zowel Ds. Van Wijk, als ook onze pastoraal werker, Arjan Noorland, enkele weken verlof, beiden vanaf 22 juli. Ds. Van Wijk gaat de 24e nog wel voor in de eredienst, maar zal de week daaraan voorafgaand niet beschikbaar zijn voor crisispastoraat. Van 22 juli tot en met 14 augustus kunt u met pastorale vragen terecht bij scriba Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl) en ouderling Peter Nieuwkoop (voor wijk Noord): 0416-441014 (p.h.nieuwkoop@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor de genoemde wijk, maar nemen ook elkaar waar, bij afwezigheid van één van beide. Vanaf 15 augustus kunt u voor pastoraat weer terecht bij Arjan Noorland. Ds. Van Wijk zal D.V. vanaf 29 augustus weer beschikbaar zijn voor het pastoraat.

Uit de werkkamer(s):
We zien uit naar verlof en naar nog zoveel meer. In Nieuwsbron kunt u er meer over lezen. Wat kan het goed zijn om even te rusten. We lezen over de HEERE dat zelfs Hij de tijd nam om even weer Zichzelf te herpakken, namelijk na de schepping. We hopen op de herscheppende werking van rust voor velen die vakantie vieren, maar… niet minder voor ons allen. Na de zomer zullen we uitkijken naar elkaar en zeggen “die is ook weer terug”. We hopen dat ook te kunnen zeggen voor wie we al geruime tijd niet gezien hebben. Zondagmorgen zagen we weer wat gemeenteleden die door gezondheid een tijd niet konden komen. Wat goed om hen weer te zien. We denken aan anderen die al langdurig niet kunnen komen vanwege hun gezondheid. Vanaf komende week zal ik vaak op de eerste verdieping van het Jeugdcentrum, in de kamer direct naast de trap zitten werken. Het was al vele jaren (al 4 jaar) aan de orde dat daar een werkplek zou worden ingericht. Inmiddels is dat zo ongeveer rond. Hartelijk dank daarvoor aan het College van Kerkrentmeesters! Allen een hartelijke groet van achter het bureau en Gods zegen toegewenst.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 21 juli kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 18 juli om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: de Voetius van 21 juli en 11 augustus zijn beiden voor 3 weken i.v.m. de komende vakantieperiode.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder hen die de pijn en het verdriet dagelijks voelen om een geliefde die ze moeten missen. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.