Volgende gebedsuren:

19 maart
7 mei
9  juli
24 september
5 november
17 december

Gebedsteam Hervormd Sprang

“Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u” (1 Thessalonicenzen 5:16-18). Als gebedsteam van Hervormd Sprang willen we bijdragen aan een biddende gemeente, samen met en voor u en jou. Regelmatig zullen we gebedspunten delen via de site. We zijn blij dat we na een tijd van Corona weer samen kunnen komen. Een keer in de zes weken wordt er weer een gebedsuur houden, waarin we graag met je samenkomen in gebed. Je kunt meebidden of luisterend aanwezig zijn. “Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20). Als je gebed nodig hebt, misschien voor moeilijkheden of omstandigheden die je niet met anderen wilt delen, dan kun je je gebedspunten anoniem met ons delen via de site. Wij zullen dan voor je bidden. Tevens zullen we regelmatig een tekst delen om over na te denken. Hieronder kunt u de teksten ook nog terugvinden.

Oktober 2021: Een nieuw begin
November 2021: Oogsten
December 2021 : Thuis – Ontheemd
Januari 2022: Gebedsweek
          – Gebedswandeling
Februari 2022: Strijd
Maart 2022: Meer Dan Overwinnaars
April 2022: Pasen
Juli 2022: Alles andersom
Gebedskaart 2022
September 2022: een nieuw begin
Januari 2023: doe goed zoek recht

We wensen je veel zegen van God,

Haske, Johan en Janske

GEBED OM ZEGEN

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

 

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

 

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Tekst: Hans Maat
Muziek: Gerrit A. Dekker
©
 2005 Unisong Music Publishers t/a HGJB Music