Diensten zondag 29 augustus
09:30 uur: Ds. R.A. Grisnigt, ‘s-Gravenpolder
18:30 uur: Ds. H.L. Versluis, Veenendaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 115 : 6, nm. Psalm 116 : 10
Kinderoppas: Jolanda Mewis, Melanie Visser, Femke Schilders
Kindernevendienst: groep 1 – 4
Collectes: 1e collecte: Open Doors, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat
Alle diensten zijn te volgen via deze link

Bij de diensten:
Afgelopen zondag waren er twee bekende voorgangers. Zij hebben hier hun werk mogen doen beide met de hun gegeven gaven. Terugkijkend mogen we wel zeggen: “Groot is Uw trouw, o Heer”. Komende zondag gaan er 2 gastpredikanten voor. We bidden hen van harte God zegen toe. We kijken er naar uit om daar te zijn waar God ons in het bijzonder wil ontmoeten.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. We lezen over de band die Jezus heeft met Marta, Maria en Lazarus, en zijn verbondenheid met alle leerlingen. En we horen over Jezus die als een herder voor zijn volgelingen zorgt en van Petrus hetzelfde vraagt. Op deze zondag staat Johannes 15:1-8 centraal: Jezus geeft het voorbeeld van de druivenplant. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Aanpassing gebruiksplan Hervormd Jeugdcentrum:
Het gebruiksplan voor het Jeugdcentrum is door de kerkenraad op 23 augustus jl. aangepast conform het “Protocol Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten (format PKN)’’ en het “Protocol Jeugdwerk (format PKN)”. Alle jeugdactiviteiten worden hervat. De voorwaarden waaronder zijn beschreven onder de kopjes “Kinderoppas: 0-4 jarigen”, “Kindernevendienst/Jeugdclub: 4-12 jarigen” en “Jeugdclubs, catechesegroepen: 12-17 jarigen” (pagina’s 6 t/m 9 van het gebruiksplan). Ten aanzien van de andere activiteiten (vanaf 18 jaar) is bepaald, dat in elke ruimte van het Jeugdcentrum 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt mag worden. Bezoekers houden onderling 1,5 meter afstand en hebben een vaste zitplek. In principe wordt het Jeugdcentrum niet verhuurd voor verjaardagen en partijen. Verhuur voor condoleance na een uitvaart vindt wel plaats. Het aangepaste gebruiksplan kunt u terugvinden via deze link. Tenslotte, het staat niet bij elk bericht, maar voor alle voornemens geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen wereldwijd die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Vanuit het CvK:
Opbrengst collecten en giften juni en juli 2021:
Via de bank is er in juni en juli een totaalbedrag van € 4.212 ontvangen aan collectes en giften. Via de ‘collectezak’ op de website is € 3.424 ontvangen. Hiervan is € 1.606 bestemd voor de diaconie. Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor uw gaven.

VBK:
In de laatste week van de zomervakantie is er weer VBK! Het thema is ‘Hallo Contact?!’ en dat is iets waar we allemaal weer naar uitzien: contact met elkaar! Het laatste jaar is het soms best moeilijk geweest om met elkaar af te spreken, om echt contact te maken, maar we kunnen altijd contact maken met God. Hoe dan? Dat willen we vertellen tijdens de VBK, door de Bijbelverhalen, door te zingen, de poppenkast en nog veel meer. De VBK zal ’s ochtends online uitzenden vanuit de kerk. Op maandagmiddag (30-8) kunnen kinderen op het Molenplein van 15.00 uur t/m 19.30 uur een tas ophalen met knutselmaterialen, de vragen voor het spel en andere leuke dingen. Op woensdag- en donderdagmiddag wordt er een spel georganiseerd. Vrijdagavond is er een bijeenkomst met theatergroep Onwijz en zondagochtend is de afsluitende dienst in de kerk. Doe jij ook mee? Gezellig!

VBK-medewerkers gezocht:
Op woensdagmiddag 1 september wordt er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op het Molenplein een spel georganiseerd, waarvoor nog medewerkers worden gezocht! Wil je meedoen en het echte VBK-gevoel ervaren, geef je dan op via vbk@hervormd-sprang.nl.

VBK+:
Op 1, 2 en 3 september organiseert de VBK+ weer drie toffe avonden. Woensdag-, donderdag- en vrijdagavond worden er gave, spannende en gezellige spellen gespeeld op verschillende locaties in Sprang. Ben jij in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar dan ben je van harte welkom met je vrienden en vriendinnen. Op woensdag- en donderdagavond ben je welkom in het Jeugdcentrum. We starten deze avonden om 19:00 uur, maar de deuren openen al om 18:45 uur. Op vrijdag ben je op een andere locatie welkom (deze wordt later bekend gemaakt) om 20:00 uur en zal de avond duren tot 00:00 uur. Zien we jou met je vrienden en vriendinnen 1, 2 en 3 september? Kijk voor meer informatie op www.hervormdsprang.nl/vbk.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 2 september 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 30 augustus om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
De laatste week van de zomervakantie breekt aan. Langzamerhand zijn gemeenteleden aan het terugkeren van hun vakantieadressen. Ds. van Wijk en Arjan Noorland hebben de draad weer opgepakt. En natuurlijk breekt de bekende VBK-week aan met z’n geheel eigen activiteiten en sfeer, al gaat het er anders aan toe dan we gewend zijn. Toch knap hoe alle medewerkers een leuk, afwisselend programma in elkaar hebben gezet. We hopen en bidden op mooi weer en een fijne week. En op ‘hallo, contact’ met mensen uit de omgeving, om iets te laten zien van de liefde van Jezus voor ons, mensen. Hoe u en jullie er ook aan toe zijn, in fijne of zorgelijke omstandigheden, Gods nabijheid gewenst en hartelijke groeten vanuit de kerkenraad. Jan Lam, scriba.