Diensten zondag 19 september
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. E. van Wijk, voortzetting viering Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 136: 1 en 25, nm. Psalm 135: 3.
Kinderoppas: Carolien Sleutjes, Meinke van Zelst, Lotte Raamstijn
Kindernevendienst: groep 1 – 4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte voor Hospice Francinus de Wind.
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten
Komende zondag worden we weer uitgenodigd om naar het huis van God te komen of om daarop aftestemmen. Als de profeet Nahum belijdenis doe, zegt hij als eerste: “De HEERE is goed…”. Daarmee mogen wij de zondag ook beginnen. En als we dan in Zijn huis zijn kunnen we ook schuilen. “Hij is tot een vesting op de dag van mijn benauwdheid” en “Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.” (Nahum 1:7) Geniet van deze zondag waarin zichtbaar wordt wat Jezus voor ons gedaan heeft en waarvoor wij Hem heel ons leven dankbaar voor mogen zijn.

Van de kindernevendienst
Beste kinderen, Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over het Joodse meisje Ester dat haar volk van de ondergang redt. Op deze zondag staat Ester 3:1-15 centraal: Haman wil het Joodse volk ombrengen. Tot zondag, Groetjes, Leiding KND

Gebedsteam
Na een lange periode van afwezigheid willen we zondag 26 september weer aanvangen met het organiseren van het periodiek gebedsuurtje in de kerk. We zullen hierbij uiteraard rekening houden met de dan geldende beperkingen. Mocht u gebedspunten willen doorgeven dan kan dit via deze pagina. Bidt u en bid jij mee? Samen bidden tot onze God. Die ons leven leidt!

Vanuit de Diaconie
Collecte:
Komende zondag is de Avondmaalscollecte bestemd voor Hospice Francinus de Wind. De meeste mensen willen graag de laatste periode van hun leven doorbrengen in de liefdevolle omgeving van hun naasten. Maar soms kan dat niet in huiselijke kring, bijvoorbeeld als er intensief verpleegd moet worden. In sommige situaties is de verzorgende taak van familie en naasten zo groot dat deze de noodzakelijke ruimte om afscheid te nemen in de weg staat. Het hospice kan dan een waardig alternatief zijn voor thuis. Hospice Francinus de Wind biedt een warm thuis met deskundige begeleiding en een respectvolle 24-uurszorg op individueel niveau. Die zorg wordt verleend door professionele, deskundige zorgverleners, gecombineerd met een groep betrokken vrijwilligers. Hospice Francinus de Wind staat voor warm, waardig en waardevolle zorg in de laatste levensfase.
U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording collecten en giften van juni, juli en augustus:
Via de bank en digitaal zijn de volgende bedragen ontvangen voor: Diaconie: € 4.540,60; ZOA: € 20; PDC de Herberg: € 25; Christelijk Noodhulpcluster t.b.v. India en Nepal: € 335; Project 10 27 Centraal-Azië: € 100; HGJB missionair jeugdwerk: € 20; Project 10 27 Nederland: € 150; GZB Zomercollecte zendingsechtpaar: € 25; Open Doors: € 20; Deze bedragen zijn als volgt verdeeld: 6, 13 juni, 4 juli, 1, 8, 22 augustus Diaconie: € 1.740,60; 11 april ZOA: € 20; 30 mei PDC de Herberg: € 25; 6 juni Christelijk Noodhulpcluster t.b.v. India en Nepal: € 350 + € 335 = totaal € 685; 20 juni Project 10 27 Centraal-Azië: € 350 + € 100 = totaal € 450; 27 juni Stichting HOE: € 350; 11 juli HGJB missionair jeugdwerk: € 350 + € 20 = totaal € 370; 18 juli IZB gekoppeld aan zendingsbussen: € 350; 25 juli Project 10 27 Nederland: € 350 + € 150 = totaal € 500; 15 augustus GZB Zomercollecte zendingsechtpaar: € 350 + € 25 = totaal € 375; 29 augustus Open Doors: € 350 + € 20 = totaal € 370. Daarnaast zijn de volgende bedragen ontvangen voor het CvK: € 160 en voor het Jeugdcentrum: € 40. Voor al uw gaven; hartelijk dank!

Spoorzoekers:
Hallo, wij zijn de Spoorzoekers. Om de 14 dagen hebben wij op dinsdagavond club in het Jeugdcentrum en dat is altijd supergezellig. We knutselen, zingen, doen spelletjes en luisteren naar een Bijbelverhaal. We zouden het jammer vinden als dit niet meer door kan gaan. Daarom zijn wij op zoek naar extra leiding. Lijkt het je leuk om er samen met ons, Irma en Renate een mooi seizoen van te maken, neem dan contact op met Irma (06-10293326) of Renate (06-42985694)

Vrouwenvereniging “Tabitha”
Op woensdagmiddag 22 September hoopt de vrouwenvereniging na een lange tijd weer bij elkaar te komen. We gaan dan Bijbelstudie 1 behandelen, “De Schepper is Koning “ uit het Bijbelstudienummer van “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 14.30 uur en we sluiten af om ongeveer 16.00 uur. Verder vindt u alle informatie in de laatste Nieuwsbrief nummer 6. Allen hartelijk welkom. Uiteraard zijn belangstellenden ook van harte welkom.

Startweekend
Het startweekend hopen we dit jaar te houden op 25 en 26 september. We hopen veel gemeenteleden te kunnen ontmoeten! Meer informatie over het programma en eventuele opgave kunt u lezen op www.hervormdsprang.nl/startweekend.

Kopij Voetius
Voor de editie van 23 september 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 20 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte
Het winterseizoen staat op het punt te beginnen. Voorbereidingen zijn in volle gang. Hierbij aan ieder de vraag: waar gaat u en jij dit jaar aan meedoen? We wensen ds. Van Wijk een gezegende KPV-training toe. Een hartelijke groet voor de gehele gemeente. Uw kerkenraad en pastoraal werker Arjan Noorland.