Diensten zondag 20 december | 4e adventszondag
9:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. J. de Jong, Nijkerk
Alle onderstaande diensten zijn eveneens ook te volgen via deze link .
– Zingen voor de dienst: v.m.: Psalm 96:1 n.m.: Psalm 95.1
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud kerktelefoon

Diensten vrijdag 25 december | 1e Kerstdag
09:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: in het boekje en in beeld
– Collectes: 1e collecte: Project 10 27: Gezondheidszorg in arme regio Ethiopië, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: zgn. € 5 collecte voor de verwarming

Diensten zaterdag 26 december | 2e Kerstdag
09:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: in het boekje en in beeld
– Collectes: 1e collecte: Diaconie 2e collecte: Kerk en Eredienst,

Diensten zondag 27 december
09:30 uur: ds. A.J. Mouw, Aalburg
18:30 uur: ds. F. Maaijen, Zwijndrecht
– Zingen voor de dienst: v.m.: in het boekje en in beeld; n.m.: Psalm 95:2
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Dienst donderdag 31 december | Oudejaarsdag
19:00 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: Psalm 79:7
– Collectes: 1e collecte: Stichting De Ondergrondse Kerk, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: oudejaarscollecte voor Kerk en Eredienst

Dienst vrijdag 1 januari | Nieuwjaarsdag
10.00 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: Ps. 150:1
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Diensten zondag 3 januari
09:30 uur: ds. A.C. Kortleve, Veenendaal
18:30 uur: ds. A. Stijf, Ede
– Zingen voor de dienst: v.m. Ps. 6: 8, n.m. Ps. 6: 9
– Collectes: 1e collecte: Project 10 27: Nederland, hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Afgelopen en komende zondag staan we stil bij Jesaja 9 vers 5. Een zo bekende tekst. Maar… wat betekent dat vers voor vandaag en voor hoe we kijken naar Jezus? Is Wie Hij was, en wat God gedaan heeft door Hem heen, ook echt wat ons raad geeft? We hopen zondag opnieuw bij dat vers stil te staan en ervan te leren.

Kerkdiensten tijdens Kerst:
Als gemeente zien we er naar uit om met elkaar de geboorte van Jezus Christus te vieren. Dat is dit jaar anders dan anders: geen volle kerk op kerstavond of op eerste kerstdag, of een kinderkerstfeest met opa’s en oma’s erbij, maar de diensten kunnen thuis via internet gevolgd worden. De diensten die gehouden worden zijn: donderdag 24 december, 21.00 uur, Kerstzangavond. Vrijdag 25 december, 9.30 uur, Kerstdienst; Vrijdag 25 december, 21.00 uur, Kerstviering. Zaterdag 26 december, 9.30 uur, Kerstdienst; Zaterdag 26 december, 21.00 uur, Kerstviering gericht op tieners en jongeren. Zondag 27 december, 9.30 uur, Kerstdienst (Kerst op zondag) .
Het kinderkerstfeest wordt dit jaar online uitgezonden en is beschikbaar vanaf vrijdag 25 december vanaf 11.30 uur. Kijk voor meer informatie over de diensten op www.hervormdsprang.nl/kerst.

Kerstkaarten:
Deze week zijn er in Sprang en Landgoed Driessen huis-aan-huis kerstkaarten bezorgd met daarbij de uitnodiging om de kerstdiensten mee te kijken via internet. Heeft u geen kerstkaart ontvangen, dan kunt u deze nog bekijken op www.hervormdsprang.nl/kerst. Het Missionair Team bedankt alle vrijwilligers hartelijk voor hun hulp bij het rondbrengen van de kaarten!

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Zondag 20 december: Zacharias zingt over het hemelse licht. Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: ‘Dicht bij het licht’. Deze zondag is een vierde van een blok met vijf verhalen over het licht. Alle verhalen verwijzen uiteindelijk naar het verhaal dat we met Kerst lezen uit Johannes: Jezus is het licht voor de mensen. Op deze zondag staat Lucas 1:67-79 centraal: Zacharias dankt God in een lied na de geboorte van zijn zoon Johannes, die later de mensen de weg naar Jezus zal wijzen.
Zondag 27 december staat Psalm 150 centraal. Deze psalm sluit het boek Psalmen af. Het is een uitbundige samenvatting van een centraal thema in dit boek: God loven.
Zondag 3 januari: We lezen dit jaar een aantal teksten uit de kleine profeten. De eerste hiervan is Micha. Op deze zondag staat Micha 6:1-8 centraal: een oproep om eerlijk en trouw te leven.
Via deze link kunnen jullie de KND volgen en de downloads vinden. Leiding KND

Commissie gebedsuur:
De commissie gebedsuur wil het gebed onder de aandacht brengen. Onder andere door het organiseren van gebedsuurtjes, de Week van Gebed en de gebedskaart voor de zomer. Graag willen wij nieuwe manieren zoeken om in deze tijd samen bezig te zijn met gebed. Om onze kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen in het vormgeven aan gebed; in het persoonlijk leven en als gemeente. En daarmee in het groeien in de relatie met onze God. Wilt u, wil jij je daar samen met ons voor inzetten? Laat het ons weten via gebedsuur@hervormd-sprang.nl Hartelijke groet, de commissie gebedsuur: Herwald, Johan, Haske.

Vanuit de kerkenraad
Vanuit de diaconie
Collectes met bijzondere bestemming:
Vrijdag 25 december:
Project 10 27: gezondheidszorg in arme regio Ethiopië. Benishangul-Gumuz is een van de armste gebieden van Ethiopië. De kliniek van de Ethiopische Kale Hewet Kerk (EKHC) in Assossa bevindt zich in een gebied waar met name de Berta wonen. De Berta is een arme bevolkingsgroep die voor 90% uit moslims bestaat. De kliniek richt zich voornamelijk op moeder- en kindzorg, omdat de moeder- en kindersterfte in het gebied erg hoog is. Het streven is dat er geen kinderen meer thuis geboren worden, dat moeder en kinderen gevaccineerd worden, dat besmetting van baby’s met HIV via de moeder wordt voorkomen en dat de groei van de baby’s wordt gemonitord.
Donderdag 31 december:
Stichting Ondergrondse kerk. Vervolging heeft impact in het leven van christenen. Deze impact verschilt per situatie. SDOK steunt vervolgde christenen en geeft hen de hulp die zij nodig hebben. Ook moedigen zij deze christenen aan om trouw te blijven in hun geloof. Met regelmaat hebben christenen te maken met mishandelingen en fysiek geweld. SDOK geeft medische hulp wanneer nodig. Soms komen christenen vanwege hun geloof in de gevangenis. Vaak lukt het hun gezin niet om rond te komen. SDOK steunt deze gezinnen financieel. Soms moeten christenen onderduiken vanwege bedreigingen vanuit hun directe omgeving. SDOK zorgt voor veilige plaatsen en pastorale zorg voor deze broeders en zusters.
Zondag 3 januari:
Project 10 27: Nederland; hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond. Sommige vluchtelingen in Nederland hebben traumatische dingen meegemaakt. Veel vrouwen zijn misbruikt en soms ook slecht behandeld. De medewerksters van Evangelie & Moslims begeleiden deze vrouwen bij de verwerking van hun ervaringen. Verder worden plaatselijke kerken en gemeenten ondersteund om voor hen en hun gezinnen een nieuw thuis te zijn. Dit is een project van stichting Evangelie & Moslims.
U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23
Giften:
Ds. Van Wijk ontving de volgende giften: €20 voor het CVK, €10 voor het orgelfonds en €50 voor Kerk en Eredienst m.v. uit dankbaarheid.
Collecten en giften: De diaconie ontving in november de volgende giften via de bank en digitaal. Via de bank voor de Diaconie €1070 ; Digitaal voor de Diaconie €604,80 ; Giften voor de dankstond collecte van het CVK €565 ; Giften voor de Dorcas voedselactie €460 ; Giften voor de GZB €170 .
Dit is als volgt verdeeld over de collectes van November: Collecte 1 nov. GZB Najaarszendingscollecte kleine kerk in India €280 en giften €170 totaal €450. Collecte 3 nov. Dankdag, missionair plaatselijk kinder- en tienerwerk €280. Collecte 8 nov. Project 10-27 Cross culture Nieuwegein €280; Collecte 15 nov. Dorcas voedselactie €280 en giften €460, totaal €740; Collecte 22 nov. Stichting Schuilplaats €280; Collecte 29 nov. Diaconie € 274,80.
Voor al deze gaven Hartelijk dank!

Vanuit het jeugdwerk
Follow Me:
Maandag 4 januari willen we elkaar weer ontmoeten in het Jeugdcentrum. Deze avond gaan we nadenken over: Hoe maak je echte vrienden? Eén van de vragen die gesteld zal worden wat belangrijker is: vriendschap of verkering? Wij zijn benieuwd hoe jullie daar over denken. Vanwege de maatregelen i.v.m. het virus geldt: we brengen jullie op de hoogte als er wijzigingen zijn.
Spoorzoekers/Fellows:
dinsdag 5 januari verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugdcentrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom!

Wensradio
Op D.V. woensdag 23 december is er een speciale kerstuitzending van de Wensradio. Vanuit onze kerk is er dan weer een programma, deze keer met beeld en geluid. Via de gebruikelijke wijze waarop u ook de kerkdiensten kunt volgen, kunt u deze uitzending volgen. Het is mogelijk om uw persoonlijke kerstboodschap door te geven, maar geen liederen. Deze worden door de wensradiocommissie voor u uitgezocht. Ook zullen er diverse meditaties en live liederen gezongen en gespeeld worden. We kijken uit naar een mooie uitzending, die vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur zal duren. Luistert en kijkt u ook mee?! Namens het team van wensradio alvast gezegende kerstdagen gewenst.

Oliebollenactie 2020: nu te bestellen!
Ieder jaar organiseert Hervormd Sprang een succesvolle oliebollenactie op Oudjaarsdag. Ook dit jaar willen we ons weer inzetten, om een mooie opbrengst te behalen voor onze gemeente. Helaas zijn de omstandigheden dit jaar vanwege corona moeilijk en kiezen we daarom voor een andere opzet. Om contactmomenten zo veel mogelijk te beperken, vindt er dit jaar helaas géén vrije verkoop plaats vanuit kraampjes of in het Jeugdcentrum. Oliebollen en appelbeignets zijn dit jaar alleen verkrijgbaar op bestelling. Uw bestelling kan vervolgens worden afgehaald op 31 december a.s. door middel van een auto drive-through aan de zijkant van het Jeugdcentrum. Ook kunt u kiezen om de bestelling te laten thuisbezorgen. Voor beide opties nemen wij uiteraard de hygiëne-maatregelen in acht. Plaats nu uw bestelling via de webshop van Hervormd Sprang: www.Sprang.store U vindt hier ook meer informatie over het assortiment, bestelproces en veilig ophalen van uw bestelling. Wilt u ons helpen om in dit moeilijke jaar deze actie tot een groot succes te maken? Dit kan door uw bestelling zo snel mogelijk te plaatsen via de webshop, zodat de organisatie zich goed kan voorbereiden op deze bijzondere editie van de oliebollenactie. Wilt u daarnaast ook familie of andere gemeenteleden helpen, die wellicht moeite hebben met het online bestellen? Wellicht kent u nog meer geïnteresseerden, verwijs ze dan vooral naar onze webshop. Plaats uw bestelling zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 29 december a.s.

Oliebollenactie 2020: hulp gevraagd
Voor de oliebollenactie van dit jaar zoeken we voor Oudejaarsdag weer inpakkers (vroeg in de ochtend) en bezorgers (loop van de ochtend). Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via oliebollensprang@hervormd-sprang.nl en daarbij aangeven welke activiteit ze willen uitvoeren. Bij het inpakken worden de hygiënemaatregelen in acht genomen, zoals beschreven in het gebruikersplan van het Jeugdcentrum en vastgesteld door de kerkenraad. Bezorgers dienen de beschikking te hebben over een auto. Wilt u samen met iemand anders bezorgen? Denkt u er dan aan dat diegene tot hetzelfde huishouden moet behoren. Vele handen maken licht werk, dus we hopen op veel aanmeldingen. Namens de Oliebollen Commissie hartelijk dank voor uw medewerking! David Zwarts

Nieuwjaarsgroet 2021:
Door de omstandigheden kunnen wij elkaar dit jaar niet fysiek een goed nieuwjaar toe wensen. Het lijkt ons daarom leuk om het dit jaar digitaal te doen. Zo zien we elkaar alsnog en kunnen wij onze wensen uitspreken. In de dienst van 1 januari zal dit uitgezonden worden. Waar moet u op letten bij het maken van een filmpje: horizontaal filmen, stille omgeving en maximaal 10 seconden. U kunt het filmpje voor 28 december mailen naar leonmewis@gmail.com met als onderwerp ‘Nieuwjaarsgroet 2021’ of via Whatsapp naar 06-27618965 (Marga Schouten).
Mocht u er niet uit komen, schakel iemand uit uw omgeving in of bel 06-27618965

Kopij Voetius:
Voor de editie van 7 januari 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 4 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Vanuit de pastorie:
We zitten in een nieuwe lockdown. Opgesloten in de beperkingen. Voor veel mensen is dat niet nieuw. Er is zoveel waarin je opgesloten kunt zijn. Nu komt het in zoveel vormen in de levens van zoveel verschillende mensen in zoveel verschillende omstandigheden. Is er iets wat houvast biedt, wat ruimte geeft, wat doet opademen, wat openbreekt en perspectief en hoop biedt? Kerst is van dat alles de geboorte! Hopelijk zijn we daar dit jaar extra op gericht en heeft het meer dan ooit betekenis voor ons. Als het over moed-houden gaat is het goed om elkaar te bemoedigen. Het was voor mij erg bemoedigend om te horen dat het aantal apparaten waarop wordt meegekeken erg stabiel blijft. Dat is iets waar je op hoopt en wat je hardnekkig voor waar blijft houden, niet omdat je naïef bent, maar wel omdat je gelovig bent, maar… om het dan ook te horen, is dan toch wonderlijk, en iets om erg dankbaar voor te zijn. Immers, hoe het gaat, en of mensen volhouden, wat ze moeilijk vinden, en wat ze mooi vinden, dat hoor je nu niet en dat zie je nu niet. Dat vraagt een grote mate van oefening in geloof en moed. Ondertussen moet het wel zo zijn dat ook onder ons gemeenteleden het zwaar hebben, maar moeilijk vol kunnen houden, en dat hun geestelijk leven te lijden heeft onder de omstandigheden. Ik geloof ook zeker dat dit geldt voor de jongeren onder ons. Ook daarvoor geldt: je hoort niets en je ziet niets. Dat geeft een onrustig gevoel. We hopen van harte dat er gepraat wordt, en dat als het nodig is, er ook contact wordt opgenomen. Hoe zal het verder gaan met de kerkdiensten? Er is hard gewerkt achter de schermen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om kerst te vieren in de kerk. Vandaag (dinsdag) zal bekend worden wat daarvan door kan gaan… Dat is spannend. We kunnen als gemeente niet zonder elkaar. De slogan: verdeel en heers, geldt ook voor onze gemeente. Waar wij niet langer samen komen, raken we op onszelf, en op onszelf vallen we makkelijk ten prooi aan twijfel, ongeloof, cynisme, gemakzucht en gaan we zomaar geloven in smoesjes. Daarbij komt dat kerkgang iets wegheeft van tandenpoetsen: je merkt niet direct dat je er iets aan mist. Je merkt het pas als de gaten in je gebit vallen. We horen gelukkig van veel mensen dat ze graag naar de kerk gaan, of zouden willen gaan. Maar… op zondag is dat niet altijd zichtbaar. Daarom van harte deze oproep: reageer snel op mailtjes van het systeem. Je verhindert anderen als je het niet doet. En nog een oproep: als de kerstdiensten door kunnen gaan: meldt je aan, of laat iemand dat voor je doen. Er is veel werk verzet om het mogelijk te maken. Dan nog een laatste oproep: bemoedig elkaar door te laten weten dat je hebt gekeken of geluisterd. Oftewel: probeer op allerlei manieren het “verdeel en heers” tegen te gaan en wees elkaar tot steun. Allen van harte een zegenrijke kerst toegewenst, en de beste wensen (maar dan ook echt de beste) voor het nieuwe jaar toegewenst: veel heil en zegen. Ds. E. van Wijk

Ten slotte:
De herders uit de nabijheid van Bethlehem, zijn na de preek van de engel en de lofprijzing van de hemelse legermacht op zoek gegaan het Kind. En nadat zij Het gezien hadden waren zij de eerste predikers van dat heerlijke Evangelie. Overal vertelden de herders wat ze gehoord hadden. Daarna keerde ze terug, net als de discipelen na de hemelvaart van Christus, zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden. Is dat ook onze houding? In deze tijd denken we aan de grote eenzaamheid die er is onder onze ouderen. Hoewel ze dankbaar zijn voor alle lieve initiatieven die vanuit de gemeente gedaan worden is er vaak een grote leegte, verdriet en gemis. Voor hen die gebukt gaan onder een zware last, fysiek of psychisch bidden we om de liefdevolle en zegenende hand van onze Heere. Allen de hartelijke groeten, ook namens uw kerkenraad en namens uw pastoraal werker Arjan Noorland. Ds. E. van Wijk.