Bericht vanuit de pastorie – 20 maart 2020

Bericht Ds. van Wijk, Hierbij een bericht vanuit de pastorie. Het is goed om in deze omstandigheden de techniek te gebruiken. We zijn immers als gemeente één. Wat moeilijk om dat niet in levende lijve vorm te kunnen geven, door in de kerk samen te komen. We ervaren nu...

Update COVID_19 KR 19 maart 2020

Gemeente van Sprang, Romeinen 8: 38-39; Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de...

Weekbericht – 19 maart

Zondag 22 maart : 9.30 uur: uitzending via de kerkomroep, Bij de diensten Zondagmorgen hopen we elkaar te ontmoeten via de kerkomroep. Tentdienst Sprang-Capelle: Uiteraard onder voorbehoud wordt op D.V. zondag 26 april voor de zesde keer een tentdienst georganiseerd....

Af te gelasten kerkdiensten

Update COVID_19 – 12 maart 2020 Vanavond mochten we als kerkenraad een ingelaste vergadering openen met de woorden uit Psalm 62:9; ‘Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.’...